2018 staat bij TVC’28 in teken van renovatie kleedkamers en volgende fase

Voorzitter Hans Hofsté heet iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van TVC’28 en vraagt een minuut stilte voor de nagedachtenis van naaste familieleden van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Sportief gezien is TVC’28 in zijn algemeenheid bij zowel jeugd als de senioren op niveau gebleven. Een enkele degradatie en een promotie daargelaten, bleef het niveau waarop werd gevoetbald door de vereniging heen stabiel en constant hetgeen op zich een compliment waard is voor trainers en kader. Het vlaggenschip echter degradeerde na een -op de 2e opeenvolgende keer- zinderende nacompetitie naar de 2e klasse, maar de dames zaterdag werden op overtuigende wijze kampioen.

Financieel gezien staat TVC’28 er goed voor als vereniging. De drie belangrijkste bronnen van inkomen (contributies, kantineomzet en sponsoring) bleven vrij constant, waarvoor de vele vrijwilligers en sponsoren werden bedankt.

Kunstgras: Na de nodige vertraging als gevolg van de discussie omtrent de kunstgraskorrels realiseerde TVC’28 het afgelopen jaar een prachtig kunstgrasveld op het hoofdveld: een plaatje en van kwalitatief erg hoog niveau. Echt iets om trots op te zijn. Zonder ook maar iemand te kort te willen doen, werden de leden van de Stichting de Grote Moat en de mensen van de accommodatie commissie bedankt voor hun geweldige inzet bij het realiseren van het kunstgras. De voorzitter deed een beroep op alle leden om zuinig te zijn op de accommodatie en de spullen.

Vooruitkijken naar 2018:

  • Kleedkamers

De kleedkamers zijn gedeeltelijk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De technische installaties zijn hard aan vervanging toe. Daarom zal TVC’28 dit jaar de kleedkamers renoveren. In welke mate en hoedanigheid, daar wordt op dit moment druk over vergaderd en hoewel de vereniging gezond is, wordt er af en toe ook een financieel offer gevraagd in de vorm van contributieverhoging om alles te kunnen financieren. Vandaar dat in de ALV van oktober jl besloten is de contributie te verhogen. Als wordt gekeken naar wat TVC’28 de leden te bieden heeft heden ten dage op het gebied van gediplomeerde trainers, kantine faciliteiten, trainingsmogelijkheden dan is volgens de voorzitter een verhoging van de contributie zeer zeker op zijn plaats.

  • Technische zaken

Doelstelling is dit seizoen de huidige niveaus handhaven en waar mogelijk het verloren gegane sportieve terrein terug te winnen.

Onder de bezielende leiding van Stephan Huiskes en Kevin Oosterlaken is er een technisch opleidingsplan geschreven waar TVC’28 jaren mee vooruit kunnen. Dit plan zal binnenkort gecommuniceerd en uitgerold worden.

Veiligheid Sportlaan:

De buren van TVC’28 –St Maarten en de Meulenbeld groep- blijven bouwen. Er is overleg met alle partijen inclusief de gemeente omtrent de veiligheid van de Sportlaan in dat kader. Daarnaast voert TVC’28 ook overleg over nieuwe aanpak structuur/aankleding sport- en zorgboulevard met zorgpartijen, gemeente en Tubbergen Bruist.

Moosloop in het kader van KWF

De voorzitter richt zich tot slot tot Carmen Oosterlaken, die een geweldig en schitterend mooi initiatief heeft genomen om haar vader René Oosterlaken te gedenken en te eren tijdens de Moosloop. Door haar inspanningen is er een bedrag binnengehaald van ruim € 4.200,00 ten behoeve van het Koningin Wilhelmina Fonds. Het was ontroerend en hartverwarmend om al de reacties en donaties op de site van het KWF te lezen. TVC’ 28 doneerde een bedrag groot € 500,00.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer