Droom werkgroep sport & verbinden MijnGeesteren 2030

De werkgroep ‘sport & verbinden’ droomt van een open club Geesteren met, als verbindingspunt, een centrale multifunctionele duurzame accommodatie. De werkgroep wil we samen met alle verenigingen in Geesteren e.o. het antwoord vormgeven op de veranderende tijden. Voorzitter van de werkgroep sport & verbinden Eddy Droste: “Tijden veranderen en de sportclub van vandaag is anders dan die van vroeger! Vereenzaming, overgewicht en krimp zijn aan de orde van de dag. En die krimp leidt tot minder leden, minder vrijwilligers en uiteindelijk minder geld en een inbreuk op de vitaliteit en leefbaarheid van Geesteren”

Tijdens de bijzonder drukbezochte sessie in november 2017 is gebleken dat er in Geesteren breed behoefte bestaat aan een nieuw soort sportvereniging. Een sportvereniging die antwoord biedt op de hedendaagse uitdagingen. Een open club die draait om sport, maar zeker niet om sport alleen. Samen zullen ze verbindingen moeten zoeken met scholen, zorginstellingen en cultuur.

Ambitie

Droste vervolgt: “Open Club gaat vooral om samen bewegen. Het zal een nieuwe ontmoetingsplek moeten gaan worden. Een gezellige en inspirerende club voor Geesteren e.o., diep verankerd in het sociale leven van ons dorp. Open Club Geesteren zal een flexibele club, die verbindt, verrijkt en verenigt moeten gaan worden. Een Open Club die er is voor iedereen: jong, oud, met of zonder beperking. Om een Open Club succesvol op te zetten vergt het van elke vereniging inzet en inzicht om doelgericht samen te werken. Daarbij zal elke vereniging over de schaduw van haar of zijn eigen sportclub heen moeten kijken. Samen dienen we te bouwen aan die Open Club die past bij Geesteren e.o”.

Gezamenlijke exploitatie, beheer, onderhoud en inkoop

“De Open Club is een geweldige ambitie. Door een nieuwe manier van organiseren en samenwerken zou in de centrale duurzame accommodatie een dag vullend programma kunnen ontstaan. Een accommodatie die gezamenlijk gebruikt kan worden door scholen, zorginstellingen en culturele verenigingen. Zo kan exploitatie, beheer en onderhoud samen worden verzorgd en kan er gezamenlijk worden ingekocht. Vele handen maken namelijk licht werk. Door de Open Club gedachte wordt Geesteren e.o. leefbaar, beter betaalbaar en uiteindelijk gewoon leuker. De nieuwe vertrouwde club binnen onze vernieuwde samenleving met een goede accommodatie zal ongetwijfeld een aantrekkende kracht hebben voor leden, niet leden en sportverenigingen, zowel in als ook buiten Geesteren”.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer