Harry Steggink benoemd tot lid van verdienste bij STEVO

Harry Steggink is op de nieuwjaarsreceptie van STEVO,  zondagmorgen 7 januari in de STEVO kantine,  door voorzitter Eddy Droste benoemd als lid van verdienste van de club. Harry Steggink die, zoals bekend, onlangs stopte met de activiteiten van zijn cafe aan de Dorpsstraat werd in de speech van Eddy Droste geprezen en bedankt voor alles wat hij in vele jaren voor de hele vereniging STEVO betekend heeft, en dat was niet gering. De versierselen bij de benoeming werden Harry in het bijzijn van zijn Ivonne door de voorzitter opgespeld. Ook waren er vele jubilarissen op de receptie bij STEVO. Jan Kokhuis was maar liefst 70 jaar lid. Allen kregen de waardering van voorzitter Eddy Droste die zij verdienden. Andre Broekhuis werd blij verrast met een cheque van 500 Euro. Hij was de grote winnaar van de STEVO Crowdactie.

Ook een moment van stilte werd gevraagd op de receptie. Drie leden met grote verdiensten voor de club overleden in het afgelopen jaar, Jos Döbber, Theo Nieuwmeijer en Alwie Klein Haarhuis.

Eddy Droste memoreerde daarna enkele opvallende politieke gebeurtenissen uit 2017 en nog belangrijker voor de STEVO leden de successen in het voorbijgaande jaar bij de senioren en junioren en alle activiteiten die op stapel stonden. Dat het eerste elftal in een zinderende nacompetitie eerste klasser bleef onder leiding van Alfons Kruiper was een compliment waard aan spelers en trainer. Alfons Kruiper werd door Eddy Droste speciaal naar voren geroepen en hiervoor nogmaals bedankt. Voor dit jaar waarin het eerste elftal het opnieuw moeilijk heeft sprak de voorzitter de verwachting uit dat het elftal fris van start gaat in de tweede helft van de competitie, zich als een pitbull presenteert, en zodoende zich op tijd in veilige haven speelt.

Een andere wens die Eddy Droste uitsprak, in het kader van mijn dorp 2030, is de realisatie van een centrale sportaccommodatie voor heel Geesteren. Achter de schermen wordt door de werkgroep sport en verbinden hieraan hard gewerkt, zo was te beluisteren. Ook wordt de businessclub bij STEVO nieuw leven ingeblazen. Jan Arkink is bereid gevonden om de voorzittershamer hiervoor te hanteren.

Activiteiten die in januari op touw staan zijn de dartavond op 12 januari en de Crowdavond, met gastspreker Arnold Bruggink, op vrijdag 26 januari. Voorzitter Eddy Droste sloot zijn speech af met dankbare woorden aan allen die op wat voor manier dan ook hun bijdrage leverden aan het wel en wee van STEVO.

Na een korte onderbreking was er een indrukwekkende gebeurtenis op de nieuwjaarsreceptie. De huldiging van Harry Steggink als lid van verdienste. Met huifkar werden Harry en echtgenote Ivonne opgehaald vanaf hun adres aan de Dorpsstraat. Spelers van STEVO A1 begeleiden Harry richting de Peuverweide waar hij met fakkels feestelijk onthaald werd. Zichtbaar ontroerd werden  Harry en Ivonne daarna in de kantine met een groot applaus van de leden begroet.

Meer als 53 jaar was cafe Steggink het clubcafe van STEVO.  Elftallen vertrokken er naar uitwedstrijden, kampioenschappen werden hier gevierd en degradaties in mineur samen beleefd. Cafe Steggink was verder hoofdsponsor bij de  STEVO-jeugd en shirtsponsor van STEVO A1. Harry Steggink zelf voetbalde in STEVO 1, was trainer, keeperstrainer en leider bij vele jeugdelftallen en ook bij STEVO 1.

Ook nu nog is Harry actief betrokken bij het opleiden van de keepers van STEVO. Elke zondagmiddag is Harry nog steevast langs de lijn de mentale coach bij wedstrijden van het eerste elftal. Dat de benoeming van lid van verdienste een terechte was hoeft geen betoog. Nadat de versierselen waren opgespeld kreeg Harry ook nog een prachtig ingelijst STEVO-shirt uitgereikt van jeugdvoorzitter Erik Kottink.

Er werden ook jubilarissen gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie. Meest in het oog springende was die van het oudste STEVO-lid Jan Kokhuis. Maar liefst 70 jaar verbonden aan STEVO. Voorzitter Eddy Droste roemde Jan Kokhuis voor wat hij voor STEVO betekend heeft. Alle bemoeienissen werden opgenoemd. Dat Eddy, zoals Jan nadien zei, het elfstedenkruisje te noemen vergeten was, werd de voorzitter vergeven.

Vijftig jaar lid van STEVO waren Bennie Wigger, Gerard Reinerink en Harry Kuipers. Veertig jaar verbonden aan STEVO waren Emiel Schröder, Gerard Hemmer, Ruben Kraaivanger en Ewald Mensen.

Voor 25 jaar lid van STEVO werden gehuldigd Niek van Bentheim, Mike Kroeze, Erik Sonder, Chris Voshaar, Niels Masselink, Hennie Kock en Jan Telgenhof Oude Koehorst. Voor elk lid was er een passend woordje van de STEVO-voorzitter en werd aan hun een speldje uitgereikt.

 

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer