G.V. Fysion: “Van het Wevers effect hebben wij als vereniging niet veel gemerkt”

1 februari j.l. bestond G.V. Fysion Nijverdal 6 jaar. Een nog relatief jonge gymnastiek/turnvereniging, maar wel een vereniging die flink aan de weg timmert.

Maar wat is G.V. Fysion voor een vereniging?

Fysion is een gymsportvereniging die 6 jaar geleden is ontstaan uit een fusie van 2 verenigingen in Nijverdal. Wij bieden diverse disciplines binnen de turn/dans afdeling aan.

Vrij jonge vereniging, ook alleen maar jonge leden?

Nee integendeel, wij bieden ook diverse soorten lessen aan voor senioren en mensen met fysieke beperking.

Is de Olympische titel van Sanne Wevers nog van invloed geweest op het ledenaantal?

Van het Wevers effect hebben wij als vereniging niet veel gemerkt.

Je ziet, met name in Nederland, dat gymnastiek/turnen een meiden sport is. Hoe zit dat bij Fysion?

Bij de jongste leden zijn er zeker jongens alleen zodra ze naar school gaan wordt het lastig om deze leden te behouden. Er mogen nog altijd jongens bij komen.

Is Fysion alleen maar voor topsport of ook voor de liefhebber die wil bewegen?

Fysion is juist voor de recreant, die lekker wil bewegen, maar wij bieden voor de getalenteerde leden zeker de mogelijkheid om zover mogelijk door te groeien.

Nu al een vereniging met potentie, maar ook voldoende kader?

Ja we hebben een technisch kader van 60 man/vrouw dat aan al onze leden de lessen geven.

Is het kader voldoende opgeleid om turnsters naar de top te begeleiden?

Ja, alle trainers zijn gediplomeerd en de assistenten zijn ook opgeleid of volgen de cursus bij de KNGU.

Een “topper” in de dop. Hoe vaak traint die al in de week bij Fysion?

Een selectie lid van de turnafdeling traint afhankelijk bij welke selectie deze zit, tussen de 2,5 uur tot 8 uur in de week.

Hoe is de betrokkenheid van de ouders bij de vereniging?

De ouders zijn zeer betrokken bij de vereniging, er wordt door diverse ouders geholpen op de diverse door ons georganiseerde evenementen, maar meer hulp is natuurlijk altijd welkom.

Hoe is de vereniging verder opgebouwd?

De vereniging bestaat uit een 7 leden tellend bestuur, dat diverse commissies aanstuurt. Er is voor elke afdeling een coördinator, die het eerste aanspreekpunt is voor het technisch kader.

#me too is weer volop in de negatieve belangstelling (VS). Heeft Fysion nog speciale maatregelen getroffen?

Bij Fysion is de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon te benaderen, mocht er in welk opzicht dan ook iets gebeuren waarover in vertrouwen gesproken moet worden.

Fysion is een SBB leerbedrijf. Wat heeft dat opgeleverd en is daar behoefte aan?

Wij hebben elk jaar een aantal stagiaires, die in een half jaar tijd praktijkgerichte ervaring opdoen onder begeleiding van ervaren en goed opgeleide trainers.

In Almelo heb je TON. Zijn jullie elkaars concurrenten of vul je elkaar ook aan, zo ja op welk gebied?

Wij zijn geen concurrenten van elkaar. Indien een turnster een hoger niveau blijkt te hebben dan wordt zij doorverwezen naar TON om de turnster de mogelijkheid te bieden haar capaciteiten uit te breiden. Een voorbeeld hiervan is Marieke van Egmond.

Komen jullie leden alleen maar uit de gemeente Hellendoorn?

In grote lijnen zullen de leden inderdaad uit deze gemeente komen, omdat we in de diverse dorpen binnen de gemeente lessen verzorgen.

Jullie hanteren verschillende contributie tarieven. Heeft dat te maken met de verschillen tussen topper en liefhebber?

Er is een verschil in contributie voor jeugdleden en vanaf een bepaalde leeftijd senioren en het is zo dat naarmate je meer uren maakt ook meer zal gaan betalen voor alle uren die je deelneemt.

Is er naast de sport ook nog tijd voor gezelligheid bij Fysion?

Absoluut is daar ruimte voor. Zo organiseren we een nieuwjaarsborrel voor het kader en sponsors en vrijwilligers. Na evenementen zitten we ook altijd even na en wordt er een vrijwilligers avond georganiseerd om iedereen in een andere setting gezellig met elkaar te laten kletsen.

Hoe kijkt Fysion tegen de publiciteit aan en wat voor rol speelt www.sportintwente.nl hierin?

Wij als Fysion hebben de media nodig om te laten zien wat we doen, hoe de stand van zaken is en natuurlijk naamsbekendheid op te bouwen en zo eventueel meer leden te generen. Sport in Twente is hierin 1 van de partijen die alles plaatst en ons op deze manier dus goed helpt waarvoor wij u als Fysion hartelijk bedanken.

 

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer