Springendal Set-Up ’65 legt fundament voor de toekomst

Na een aantal roerige weken binnen volleybalvereniging Springendal Set-Up ’65 lijkt de rust terug binnen de club. Er ligt inmiddels een degelijk fundament voor de toekomst. Het huidige bestuur spant zich in om samen met zeer betrokken leden een nieuwe structuur binnen de vereniging vorm te geven. Om dit proces alle ruimte te geven heeft voorzitter René Bosch aangegeven een stap terug te willen doen, omdat hij vanwege zijn werk te weinig aandacht kan besteden aan deze nieuwe ontwikkelingen. “Voor mijn werk moet ik structureel veertien dagen naar Bulgarije en dan ben ik weer veertien dagen in Ootmarsum, waarna deze werkindeling zich herhaalt. Dat is niet goed voor de club en daarom heb ik besloten een pas op de plaats te doen,” vertelt de voorzitter.

Na de laatste Algemene Ledenvergadering is er een commissie opgericht, die de afgelopen twee maanden gezocht heeft naar nieuw kader. Dat heeft geleid tot concrete resultaten. Zo heeft deze commissie inmiddels, ook wel liefkozend ‘de bende van zes’ genoemd, in de persoon van René van Kuilenburg een potentiële voorzitter weten te strikken. Een restrictie is wel dat hij heeft aangegeven deze klus voor één jaar op zich te willen nemen. Daarnaast zijn er meer kandidaten, die zich bereid hebben verklaard, om zitting te nemen in het bestuur of op een andere wijze de club te willen ondersteunen.

“Als bestuur zijn we erg blij met de toezeggingen van kandidaten om onze club daadwerkelijk bij te staan. Op het technische vlak vonden wij dat we in de persoon van Lesley de Jonge, trainer van ons tweede damesteam, een jonge, ambitieuze opvolger van Brahim Abchir in huis hadden. Met de nieuwjaarsreceptie is de nieuwe commissie ‘Dames 1’ gepresenteerd. Deze commissie komt onder leiding te staan van Ronny Haarman, die de zaken rondom ons eerste damesteam behartigt. Dat is absoluut geen loskoppeling van dames 1 van de club, maar wel noodzakelijk om ook de rest van de vereniging op een juiste wijze te kunnen bedienen. Dat verlicht ook de taken van het bestuur, die vervolgens meer energie en aandacht in de rest van de vereniging kan stoppen, want we willen er zijn voor alle leden en denken dan zeer zeker aan de ‘breedtesport’, “ licht het bestuur deze visie toe.

Zo spoedig mogelijk na de krokusvakantie volgt er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering om het één en ander te concretiseren. “Springendal Set-Up ’65 legt een belangrijk fundament voor de toekomst. Er zijn nu geschikte kandidaten gevonden om toe te treden tot het bestuur of op een andere manier taken te vervullen en dat sterkt ons enorm, want we willen niets liever dan dat Set-Up ’65 de volleybalclub van de toekomst blijft. In de komende periode moeten we daar keihard voor willen werken en met elkaar zorgen dat we de neuzen dezelfde kant op hebben staan. En dat gaat zeker lukken,” is de stellige overtuiging van het huidige bestuur.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer