TVC’28: “We gaan jongens en meiden niet actief benaderen om naar Tubbergen te komen”

TVC’28 1 werd kampioen op z’n Duits en promoveerde na een jaar weer naar de eerste klasse. Een mooi geschenk voor de dit jaar 90 jaar geworden vereniging uit Tubbergen.

Maar hoe ging dat 90 jaar geleden?

In 1928 werd een poging ondernomen om tot georganiseerd voetbal te komen in het dorp Tubbergen. Mannen die aan de wieg stonden waren: T. Oostendorp, G. Mensink, J. Derksen, A. Asbreuk en G. Stopel. Liefst drie van de oprichters waren kleermaker in Tubbergen. Het was dan ook geen wonder dat de spelers wat kleding betreft altijd goed voor de dag kwamen. Op 23 mei van dat jaar zag de club het levenslicht en kreeg de naam Tubbergse Voetbal Club, met in de afkorting het oprichtingsjaar (T.V.C. ’28). Omdat TVC’28 de eerste club was in de gemeente Tubbergen kwamen, speelden verschillende jongelui uit andere kerkdorpen bij de club.

Werd er direct al in competitieverband gespeeld of bleef het bij onderlinge wedstrijden?

TVC’28 sloot zich aan bij na de oprichting aan bij de R.K.U.V.B. (Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal Bond) en werd ingedeeld in de tweede klasse. Er werd dus al wel in competitieverband gevoetbald. In die tijd waren er al een aantal zoals we ze nu noemen gerenommeerde clubs zoals PH, NEO, EMOS, Vosta, Quick20 en Achilles.

Elk dorp/gemeenschap van de gemeente Tubbergen heeft een voetbalteam. Wie was de eerste?

TVC’28 was de eerste club in de gemeente Tubbergen, hierdoor speelden verschillende jongelui uit andere kerkdorpen ook bij onze club in de beginjaren. Niet veel later volgde de oprichting van andere clubs als MVV ‘29 uit Harbrinkhoek, Stevo uit Geesteren, de Tukkers uit Albergen en vv Reutum.

Speelde TVC’28 direct in de KNVB of kende men in Nederland ook nog een andere bond?

Zoals aangegeven speelde TVC eerst binnen de R.K.U.V.B.. In 1940 zijn enkele bonden samengevoegd en is de TVB ontstaan, waar TVC zich ook bij heeft aangesloten.

Tot wanneer speelde TVC’28 in de TVB?

Tot het seizoen 1961/1962 speelde TVC’28 in de 1e klasse T.V.B. Een memorabel en sportief hoogtepunt in de verenigingshistorie vond plaats op 17 juni 1961. Op die dag werd het kampioenschap behaald in de eerste klasse van de afdeling Twente met promotie naar de vierde klasse van de Nederlandse voetbalbond, die inmiddels was omgedoopt tot KNVB.

Was het wennen in de vierde klasse KNVB of werd men direct al kampioen?

Sportief gezien ging het wat minder met het vlaggenschip van de club. Tien jaar later, in het seizoen 1970/1971, moest TVC28 namelijk opnieuw de gang naar de T.V.B. maken, maar niet voor lang. In het seizoen 1972/1973 werd opnieuw promotie afgedwongen en kwam TVC’28 weer uit in de 4e klasse KNVB. Op dat moment stond er een goed ingespeeld team. Het seizoen erop, 1973/1974, werd promotie gerealiseerd. Twee achtereenvolgende kampioenschappen brachten de vereniging van de T.V.B. plotseling in de 3e klasse KNVB.

Hoeveel teams had TVC’28 in de jaren zestig?

Tot dat moment telde de vereniging vier seniorenteams en zes jeugdelftallen. Vanaf die tijd groeide de jeugdafdeling snel en begon de club mee te groeien. In die tijd groeide de jeugdafdeling van de vereniging tot veertien jeugdelftallen en een dameselftal in competitieverband.

Zat er toen al een bepaalde structuur in de organisatie?

Ja er had zich toentertijd al een bestuur gevormd. Het bestuur van TVC’28 in die jaren bestond onder meer uit, voor in het dorp, bekende namen zoals voorzitter Anton Tinga, penningmeester Hennie Roelofs, Cees Neutkens, secretaris Bennie Oude Luttikhuis, Henk Horst, wedstrijdsecretaris Frans Boerrigter, Gerrit Schlepper en Siem Kramer. Zij gaven op gedreven wijze leiding aan de club en zij zorgden de club voorzichtig kon doorgroeien. Daarnaast werd er een gericht jeugdbeleid ontwikkeld onder leiding van actieve leden uit de jeugdcommissie, Er werden goed opgeleide jeugdtrainers aangetrokken en er werd doorgeselecteerd binnen de teams, waardoor het niveau kon groeien.

Was er toen wel voldoende kader?

Het verkrijgen van voldoende kaderleden was ook in die tijd niet altijd even makkelijk, maar doordat er niet zoveel te doen was al heden ten dage, was het wel iets makkelijker om de vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk kwam het kader altijd weer rond door de inspanning van genoemde bestuurders en zeer actieve vrijwilligers op het technisch beleid.

In de jaren negentig werd er met wisselend succes gespeeld in de derde en vierde klasse. Wanneer kwam de doorbraak naar de tweede klasse?

In 1996 werd de gang naar de 3e klasse gemaakt en tot het kampioenschap in het seizoen 2007/2008 werd met wisselend succes gespeeld in de 3e en 4e klasse. Een promotie middels nacompetitie naar de derde klasse door een overwinning op GFC uit Goor op het complex van SVZW in Wierden, werd al snel weer gevolgd door een degradatie. Het eerste elftal wist in 2008 te promoveren naar de 3e klasse door kampioen te worden in de 4e klasse B. In 22 duels werden liefst 50 punten behaald met een doelsaldo van 43 voor en slechts 14 tegen. Het jaar daarop was er sprake van een tussenjaar en bezette men een 5e plek in de 3e klasse A.

Hoe verging het in de eerste klasse met onder andere de derby tegen STEVO?

Na een lange periode van liefst 31 jaar stond de derby tussen TVC en STEVO weer op het programma, Stevo verbleef enkele jaren in de eerste klasse Noord en na de promotie van TVC naar deze klasse besloot STEVO weer in Oost uit te komen. Op 21 oktober 2012 werd STEVO in Tubbergen met 2-1 geklopt ten aanschouwe van 2000 toeschouwers. In de return trok Stevo aan het langst eind en wist de Tubbergenaren met 3-0 te kloppen voor een even zo grote supportersschare. De derby leefde nog altijd binnen de Twentse grenzen, want ook van buiten de gemeente kwamen er vele toeschouwers naar de beide sportcomplexen.

Het eerste team speelt komend seizoen weer in de eerste klasse. Is er voldoende aanvoer uit lagere teams naar het eerste of moet men de boer op om aanvullingen van elders te halen?

TVC zal altijd met eigen jongens spelen, uit de eigen jeugdopleiding of als spelers van buiten de club zich melden bij TVC zullen wij daar niet afwijzend tegenover staan. We gaan jongens en meiden niet actief benaderen naar Tubbergen te komen.

De aanwas is jaarlijks niet heel groot, maar daar staat tegenover dat er ook niet veel verloop is in de selectie, zo houden we door een natuurlijk verloop een mooie mix tussen routine en jeugdig talent.

Hoe zit het met de jeugd? Bij elk team een trainer/begeleider of heeft men behoefte aan extra kader?

De jeugdafdeling van TVC is groot en heeft veel teams. Om voor elk team voldoende kader te vinden is niet gemakkelijk. Toch lukt de Technische Commissie voor de jeugd elk jaar weer om voldoende kader te vinden. Dit is een heel knappe en inspannende prestatie, waar menig avond voor wordt vrijgemaakt.

Elke amateurvereniging draait op vrijwilligers. Neem aan bij TVC’28 ook?

Waar dit voor elke vereniging geldt, is dat bij TVC niet anders. We zien wel dat positieve prestaties binnen de elftallen en met name de selectieteams jeugd en het 1e elftal een positieve energie ontstaan waardoor mensen zich ook spontaan aan bieden als vrijwilliger voor onze vereniging.

We zijn nu negentig jaar later. Hoe staat TVC’28 en organisatorisch, bestuurlijk en financieel er voor?

De organisatie van TVC staat in grote lijnen zeer goed. Wel zijn we binnen het bestuur gestart met, zoals wij dat noemen, de Volgende Fase. De bestuurlijke organisatie zal worden doorgelicht en waar nodig aangepast, dit alles met het oog op een eenvoudiger bestuurlijke structuur. Ook proberen we het aantal vrijwilligers op te schalen, zodat het motto “vele handen maken licht werk” nog meer binnen de club gaat gelden. Als iedereen een klein steentje bijdraagt, kan dat voor anderen een enorme lastenverlichting zijn.

Financieel staat de vereniging er gezond voor, ondanks de investeringen die er gedaan zijn voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld en de volledige renovatie van onze kleedkamers en bijbehorende ruimtes. We hebben financieel een zeer sterke en ervaren commissie, welke zeer goed zorg draagt voor een degelijk en sluitend huishoudboekje.

90 jaar. Een mijlpaal. Gaan jullie dat uitbundig vieren?

We gaan niet groot uitpakken, we hebben een klein bescheiden feestje gevierd, de 90’s Party met onze eigen leden. Tevens hebben we tijdens het kampioenschap van ons eerste elftal het TVC bier geïntroduceerd dat speciaal voor dit jubileum is gebrouwen. Het slaat enorm aan, zelf de plaatselijke middenstand gebruikt het bij de bereiding van enkele gerechten, zoals bijvoorbeeld een TVC-biercake. We houden verder geen extra activiteiten. Over 10 jaar hopen we weer groots uit te kunnen pakken

Sponsors haal je binnen met veel publiciteit in de media. Is men daar bij TVC’28 tevreden over en kan bijvoorbeeld www.sportintwente.nl daar een steentje aan bijdragen?

TVC is zeer gelukkig met haar sponsors. Zij zijn van groot belang voor een goed financieel beleid. Vele sponsoren zien veel voor hun sponsorgeld terug, het is liefdadigheid en een goed gevoel hebben bij de club. We waarderen onze sponsoren daar ook ten zeerste. Als een club zichzelf goed in beeld kan brengen en daarbij ook goed voor de dag komt in de media zullen sponsors zich misschien eerder aangetrokken voelen tot onze vereniging. Alle media, dus ook www.sportintwente.nl kunnen hier hun steentje aan bijdragen.

Foto’s: Paul Snijders + archief TVC’28

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer