Vele jubilarissen bij CVV Achilles

Voorzitter Han Deuzeman begon de avond met een moment stilte ter nagedachtenis aan de overleden ereleden Jan Bruil en Teun Bruinink. Agendapunten waren onder andere de samenwerking met EMOS en de ontwikkelingen met betrekking tot de ontmoetingsclusters. Achilles heeft samen met EMOS een aparte commissie opgericht. Die zal de komende periode onderzoeken hoe de toekomst van beide verenigingen eruit kan komen te zien, gevolgd door een advies.

Na de jaarverslagen van alle commissies was het tijd voor de jubilarissen. Tiemen Bisschop, Sietse Klijnstra en Remmelt Alberts werden gehuldigd voor hun 60-jarig lidmaatschap. Henk-Jan ter Horst en Jaap Klaver voor hun 50-jarig lidmaatschap. Ook werden Mark Deuzeman, Harold Smit (40 jaar), Thomas Kremers en Henk Jaspers (25 jaar) gehuldigd vanwege hun jubileum bij de club. Supportersvereniging Achilles verkoos vrijwilligers Michel Haan en Berenda van der Woude tot respectievelijk Achillesman en Achillesvrouw van het jaar. Beiden hebben afgelopen jaar veel werk verricht voor de club.

Aan het eind van de avond overhandigde Michel Haan samen met Bram Egberink een ingelijst shirt met de kampioensschaal van Achilles 4 aan voorzitter Han Deuzeman. De lijst zal een plekje krijgen in het clubhuis.

Foto: Mark Deuzeman (tweede van links) en Harold Smit (derde van links), samen met hun vrouwen

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer