DOS-WK kijkt vooruit en huldigt drie jubilarissen

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie blikte voorzitter René Gelderman vooral vooruit maar niet zonder ook stil te hebben gestaan bij de geschiedenis van één van de verenigingen van waaruit DOS-WK haar oorsprong vindt: Wesselerbrink. Indien het in 1988 niet tot de succesvolle fusie tussen DOS en Wesselelerbrink was gekomen, had Korfbalvereniging Wesselerbrink in september 2018 50 jaar bestaan. Een halve eeuw, een fantastische mijlpaal.

2019 is een jaar van verder bouwen. Als enige korfbalvereniging aan de zuidkant van Enschede wil DOS-WK een stabiele speler op een net iets hoger niveau zijn dan het huidige. Hiervoor is één van de succesfactoren dat de vereniging het ledenaantal over de grens van 300 moeten brengen waar het ledenaantal nu 280 is. Aandacht voor ledenwerving, het begeleiden en opleiden van trainer-coaches en aanwas van vrijwilligers zijn dan ook speerpunten in het beleid voor de komende periode.

Voorzitter Gelderman zette ook nog een drietal jubilarissen in het zonnetje, en zeker niet de minste. Philip Tepper (foto intro) werd gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap. Philip heeft in zijn rol als laatste voorzitter van Wesselerbrink de fusie met DOS begeleid op deze wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de huidige vereniging.

50 jaar lid van DOS-WK is Mario Vije. Naast voorzitter en penningmeester was hij een verdienstelijk speler en aanvoerder van het eerste team, en later ook trainer/coach. Vele teams van Wesselerbrink heeft hij van oefenstof voorzien. Later is Mario nog vele jaren als sportmasseur actief geweest, zowel binnen en buiten de vereniging.

Als oprichter van Wesselerbrink is Gerard Hopster (foto onder) gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap van DOS-WK. Zijn bijdrage voor de vereniging en het korfbal is groots. Als bestuurder van zowel de vereniging als de korfbalbond, topscheidsrechter, organisator van het jaarlijkse schoolkorfbal en tot op de dag van vandaag korfbalredacteur van TC Tubantia. Een leven lang korfbal.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer