v.v. Mariënberg huldigt elf jubilarissen

Afgelopen zaterdag werd de nieuwjaarsreceptie van V.V. Mariënberg gehouden, in de Spil, op het Westerpark. Voorafgaande aan de receptie was er de gelegenheid om de aangekomen kilootjes weer kwijt te raken. De activiteitencommissie had hiervoor een mooi parcours uitgezet, voor zowel de Jeugd als de seniorendeelnemers.

Daarna was het zelfgemaakte snert eten, en kon voorzitter Jan Hagedoorn het officiële gedeelte van de Nieuwjaarsreceptie aanvangen. In een korte terugblik memoreerde hij de sportieve resultaten van afgelopen jaar, en blikte terug op wat droevige momenten. Om aansluitend gelijk over te gaan naar de (zonnige) toekomst van de club. Ze staat er immers financieel goed voor, de diverse commissies zijn volledig bezet, en de saamhorigheid is groot.

Punt van aandacht is de afnemende belangstelling in het seniorenvoetbal. Dat wordt een speerpunt voor 2019. Daarnaast is de club volop in beweging. Rolf Hofsink gaf tussendoor een bondige uitleg over de nieuwe V.V. Mariënberg Website, die vanaf volgende week life gaat, alsook de V.V. Mariënberg APP. Dit zal zorgen voor een nog betere communicatie tussen en naar de leden van de club. Ook het narrow-castingsysteem, op 4 beeldschermen in de kantine en bestuurskamer, is hier 1 op 1 mee verbonden.

Verder zijn er mooie ontwikkelingen in het “Sociaal Vitaal” project, dat de ouderen van Mariënberg, Beerze en Beerzerveld in beweging wil krijgen, en waarin de voetbalclub een centrale rol speelt. Regelmatig worden er wandeltochten georganiseerd, en binnenkort is er een pilot m.b.t. het opzetten van koersballen. Een soort van indoor Jeu de boules, waaraan iedereen, zelfs tot op hoge leeftijd, aan mee kan doen. Locatie het Westerpark. Het 75-jarig bestaan van de vereniging gaat in 2020 gevierd worden. Er wordt uitgegaan van een volledige week met activiteiten en festiviteiten. Hagedoorn gaf al vast enkele voorzetjes, namens het bestuur van de club, hoe deze week in te vullen.

Na deze toekomstbeschouwingen was het de tijd voor de jubilea, een vast onderwerp tijdens de nieuwjaarsreceptie. Er waren in totaal 11 jubilarissen. 25 jaar bij de club: Gerard Lotterman, Marc Olsman en André Bouwhuis. 40 jaar bij de club: Alfred Dorgelo, Arjan Kok, Hilco van der Veen, Dinant Jasper, Dick Hofsink, Gert ter Bekke en Henri Schuurman. 60 Jaar bij de club: Ben de Lange.

Hagedoorn had van alle jubilarissen leuke anekdotes verzameld, die ondersteund werden met plaatjes op de Beamer. Ze werden met gelach ontvangen. Een bijzondere mijlpaal, uiteraard, voor Ben de Lange, langzaamaan ook wel “Mister Mariënberg” genoemd volgens Hagedoorn. 60 jaar lid, nog steeds vrijwilliger, en niet terughoudend in het geven van zijn mening. Het voorbeeld van een clubman.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer