Voorzitter Herman Kemna OHC Bully: “Je kunt bij ons hockeyen op elk niveau”

De Oldenzaalse Hockey Club Bully is sinds afgelopen zaterdag niet alleen twee nieuwe velden rijker maar ook een eigen sporthal en daar zijn ze maar wat blij mee. Of niet voorzitter Herman Kemna?

Daar zijn we inderdaad erg blij mee. We kunnen onze leden nu een heel seizoen lang hockey in Oldenzaal aanbieden. In het verleden moest voor zaaltrainingen vaak worden uitgeweken naar zalen in De Lutte, Weerselo of Enschede. Nu kunnen we de leden (en de ouders) deze reis in de winterperiode besparen.

Maar zo eenvoudig als het hier in een paar woorden wordt neergeschreven was het toch echt niet, of?

Nee, aan de realisatie van de hockeyhal ging een lang traject van meer dan vijf jaar aan vooraf. Hierbij hebben we overleg gevoerd met financiers, de gemeente Oldenzaal en de eigenaar van een deel van de benodigde grond: Aannemersbedrijf Warmers. Warmers is tevens de bouwer van de hockeyhal.

Foto: D.Willemsen

Om dit te bewerkstelligen hebben jullie een Stichting in het leven geroepen. Met welk doel?

Een vereniging als Bully is niet bij machte om zelfstandig een dergelijke grote investering te doen. Het zou veel te risicovol zijn. De stichting heeft gezorgd voor de realisatie van de hal en beheert deze. Hierbij spelen ook de fiscale spelregels een rol. Denk hierbij aan de btw. Bully is een van de ‘vaste’ huurders van de hockeyhal. Ook de KNHB zal de hal huren.

Was de nood zo hoog om te gaan voor een eigen sporthal?

In de winterperiode nemen ruim zeshonderd Bully-leden deel aan zaalactiviteiten. Om het voor hen (nog) aantrekkelijker te maken hebben we de hal gerealiseerd. Zoals al aangegeven, hopen hiermee te voorkomen dat ze voor zaaltrainingen naar de omliggende plaatsten moeten.

 

Foto: D. Willemsen

Ik heb me laten vertellen dat het een sporthal is waaraan niets ontbreekt.

Het is inderdaad niet alleen een hockeyhal. Er zijn in het pand nog meer ruimten. Naast de gebruikelijk zaken als materialenopslag en kleedkamers, is er ook gedacht aan een kleine pantry en een fitnessruimte. Ook heeft de beheerder van de keepersmaterialen een ‘kamer’ ter beschikking.

Gaat OHC Bully nu al haar thuiswedstrijden in deze hal spelen?

Het is onze bedoeling dat de Bully-teams zo veel mogelijk thuiswedstrijden in de ‘eigen’ hockeyhal zullen spelen. We zijn hierbij echter afhankelijk van de zaalplanning van de KNHB en de TVO. Dit is een ‘eigen competitie’ van de Twentse hockeyverenigingen.

Dan de beide velden waarvan één waterveld. Echt aan vernieuwing toe?

Ja, formeel waren de velden die er lagen nog niet afgekeurd door de KNHB, maar praktisch gezien waren echt op. Deze velden waren in 2003 aangelegd. Dus inmiddels al zestien jaar oud!

Foto: D.Willemsen

Naar Bully zelf. Ik las dat Bully begin jaren tachtig zelfstandig is geworden en voortgekomen is uit het zogenaamde “veterinnen” hockey door de week dat samen met Almelo een team had gevormd (ABC).

Dat veterinnenteam bestaat al een aantal jaren niet meer. Wel hebben we nu een ander combinatieteam met een andere vereniging. Bij de Veteranen L (mannen vanaf vijftig jaar), hadden zowel Bully als EHV eigenlijk te weinig spelers om deel te nemen aan de KNHB-competitie. Vanaf seizoen 2018 – 2019 nemen zij als één team aan deze competitie deel.

 

 

 

Als je alleen al naar de organisatie kijkt dan moet het een grote en zeer bloeiende vereniging zijn?

Bully is inderdaad een bloeiende vereniging met bijna duizend leden. Je kunt bij ons hockeyen op elk niveau.

Foto: D. Willemsen

Maar toch een redelijk klein bestuur, vijf personen, maar heel veel commissies, vertrouwenspersoon en zelfs gastouders.

De commissies zijn erg belangrijk bij Bully. Zij weten wat er speelt binnen de vereniging en hebben het directe contact met de leden. Uiteraard heeft het bestuur (zeer) korte lijntjes met alle commissies. En als er wat is, weten de leden de bestuursleden ook wel te vinden.

Een gezegde is “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Volgens mij zit het met de jeugd wel goed.

Het ledental is recent zelfs nog iets hoger geweest, maar in Oldenzaal neemt het aantal jonge kinderen af (vergrijzing). Ook de Oldenzaalse basisscholen hebben hier last van: het aantal klassen / leerlingen neemt af. En als de vijver waaruit we vissen kleiner wordt, is het moeilijk om het zelfde aantal vissen te vangen. Op zich is dit geen punt van zorg, maar wel een punt van aandacht.

Foto: D.Willemsen

En de senioren?

Enkele jaren geleden zijn we bij de jeugd gestart met het ‘voorsorteren’ voor de overgang van de jeugd naar de senioren. Daarmee bedoelen we dat we proberen om complete jeugdteams te laten doorstromen naar de senioren. De KNHB helpt ons daarbij met de speciale Jong Seniorencompetitie, waar Bully met drie damesteams aan deelneemt.

Een grote vereniging, vraagt ook om veel kader. Geen probleem voor Bully of toch wel want ik zag dat jullie ruim 30 vacatures hebben.

Het vinden van voldoende vrijwilligers, die helpen om de vereniging te runnen is ieder seizoen een uitdaging. De ene keer lukt het gemakkelijker dan de andere keer. Als de 30 vacatures opgevuld zouden zijn leven we in de ideale wereld.Tot op heden is het gelukt om alle taken uitgevoerd te krijgen. Al is het af en toe met kunst en vliegwerk.

Bij een mooi complex hoort natuurlijk ook dat de beide vlaggenschepen aan de top meedraaien. Een ultieme wens?

Bully Dames 1 speelt al enkele seizoenen in de Eerste klasse. Bully Heren 1 is dit jaar ook gepromoveerd naar deze klasse. We zouden het fijn vinden als beide teams een vaste waarde worden in de Eerste klasse. Naar verwachting zal dit voor de dames iets gemakkelijker zijn dan voor de heren. Net als bij de meeste Twentse hockeyverenigingen, hebben we veel meer meisjes dan jongens die hockeyen.

Foto: D.Willemsen

Tijdens de zomerpauze is er dan (n)iets te beleven bij Bully?

In de zomer lag de KNHB-competitie inderdaad stil. De afgelopen zomerperiode was het vanwege de verbouwing juist extreem druk op ons complex. Voor de teams die de hele zomer hebben doorgetraind, hadden we gelukkig nog wel een veld beschikbaar.

Vervult OHC Bully ook een maatschappelijke functie in de gemeente Oldenzaal?

We stellen ons complex graag open voor anderen. Zo komen leerlingen van scholen in de Thij geregeld bij ons langs om op de velden te sporten. Ook worden door hen de Koningsdagspelen op onze velden georganiseerd.

De afgelopen zomer hadden we, ondanks de verbouwing, speciale gasten: O-kids. Dit is een stichting die activiteiten organiseert voor Oldenzaalse kinderen die niet op vakantie kunnen.Verder gaan we komende seizoen samenwerken met Impuls voor naschoolse opvang en ouderbegeleiding.

Foto: D.Willemsen

Belangrijk voor zo’n grote vereniging zijn de inkomsten. Genoeg sponsors om de begroting sluitend te maken?

We zijn bij Bully blij met een groot aantal trouwe sponsors. Aangezien er af en toe sponsors wegvallen, zijn we echter steeds op zoek naar nieuwe sponsors.

Een misschien niet onbelangrijke vraag. Hoe is het met PR bij Bully. Krijgen jullie voldoende aandacht?

We proberen hockey in het algemeen en Bully in het bijzonder op de kaart te zetten. Een goed voorbeeld hiervan is, dat we al jaren met een stand en een speelveldje op De Boeskool is Lös staan. De afgelopen editie hebben we hierbij samengewerkt met de KNHB, die zorgde voor een speciale Urban Hockey Experience.

 

 

 

Club van de Maand te zijn, wat betekent dat voor OHC Bully. Een stuk erkenning/voldoening?

Uiteraard is het mooi om de aandacht te krijgen voor al het werk dat wij als vereniging met onze vrijwilligers verrichten voor de gemeenschap, maar bescheidenheid siert de mens.

Overige foto’s: fb ohc Bully

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer