Het RTC gaat verder als RTC Atletiek Oost

Enschede heeft officieel de status als RTC ontvangen vanuit de Atletiekunie. Hierdoor kunnen Loot statussen en schoolbegeleiding beter gecombineerd worden met de reeds bestaande trainingsfaciliteiten. De afgelopen jaren  hebben de Twentse (jeugd)atleten  laten zien tot de  Nederlandse top te behoren.

Voor de ontwikkeling van deze talenten zijn  er tussen diverse Twentse + Euregio verenigingen samenwerkingsverbanden  gezocht om de top(jeugd)atleten samen te laten trainen en zo uit te  dagen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Dit initiatief is  geformaliseerd in een Regionaal Training Center. De Atletiekunie  waarborgt de kwaliteit van de diverse RTC’s die je geografisch verspreid  door het land kunt vinden.

Een regionaal trainingscentrum werkt  onafhankelijk en club overstijgend maar kan niet zonder de steun van de  verenigingen functioneren. Als basis wordt uitgegaan van de reeds  aanwezige faciliteiten bij Ac Tion en de open trainingsgroep die hier de  afgelopen 3 jaar is ontstaan. Het enige doel: de betere jeugdatleten  uit de regio trainen samen waardoor fun en niveau toenemen.

Foto’s: archief AC Tion.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer