DOS-WK wil groeien en verder bouwen aan haar toekomst

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie blikte voorzitter René Gelderman vooral vooruit maar niet zonder ook stil te hebben gestaan bij de geschiedenis van DOS-WK. In oktober van dit kalenderjaar bestaat korfbalvereniging DOS-WK 110 jaar. Hoewel geen officieel jubileum is het in de huidige tijd een prestatie van jewelste. Gedurende het tweede deel van het jaar zal DOS-WK dan ook nog de nodige aandacht besteden aan deze nieuwe mijlpaal.

De afgelopen weken is er door diverse partijen hard gewerkt aan de vernieuwde kunstgrasvelden (foto). Op zaterdag 11 april 2020 zal de vernieuwde kunstgras accommodatie van DOS-WK feestelijk worden heropend met onder anderen een toernooi voor alle jeugdteams van de vier Enschedese korfbalverenigingen; KV Rigtersbleek, EKC Nääs, GKV Ons Clubje en DOS-WK.

De komende jaren wil DOS-WK verder bouwen aan haar toekomst. En om deze toekomst te kunnen garanderen is verdere groei van het ledenaantal noodzakelijk. Korfbalvereniging DOS-WK heeft de ambitie om de komende vijf jaar te groeien naar 350 leden waar het nu bijna 280 leden heeft. Om dit te realiseren zal er fors worden ingezet op ledenwerving en –behoud.

Naast het toenemen van het ledenaantal wil DOS-WK sportief groeien naar een stabiele eerste klasse vereniging. Om dit te realiseren zal het korfbalniveau van de gehele vereniging naar een hoger niveau moeten waarbij ook plaats blijft voor recreatief korfbal in alle leeftijdscategorieën. Blijvend inzetten op het begeleiden en opleiden van trainer-coaches is hierbij essentieel.

Voorzitter Gelderman zette ook nog twee jubilarissen in het zonnetje. Ineke Bult-Leeflang werd gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap. Beau Wenting ontving bloemen voor haar 25-jarig lidmaatschap van DOS-WK.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer