Herman Huis in ’t Veld Koninklijk onderscheiden op nieuwjaarsreceptie STEVO

Erevoorzitter van STEVO Herman Huis in ’t Veld is zondagmorgen door burgemeester Wilmien Haverkamp van Tubbergen Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens de druk bezochte en traditionele nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw van STEVO. “Collega, Burgemeester van Geesteren, wat een bijzonder moment”, zo begon Wilmien Haverkamp haar toespraak voorafgaand aan de onderscheiding. De zware tijd die Herman heeft moeten doormaken na het overlijden van echtgenote Ans en de ziekte die hem zelf momenteel in de greep heeft werden ook nog even gememoreerd.

“Wat heb je veel betekend voor de gemeenschap Geesteren. Vele jaren actief en dat al sinds 1972 toen je groepsleider van het gilde werd en dat 18 jaar lang. In 1990 werd je bestuurder van STEVO en later zelfs als voorzitter. Je luisterde altijd naar de mening van een ander en was zeer geliefd bij de club. In 2016 werd je zeer verdiend erevoorzitter. In 2007 melde je ook aan als lid van de wielertoerclub WTCG waar je je inbreng had in verschillende commissies. In 2010 werd je voorzitter van Dorpsbelang Geesteren en werd je als de redder gezien. Nu ben je nog volop bezig met mijn dorp 2030. Je bent goud waard voor heel Geesteren”, aldus de burgemeester in haar toespraak. Hierna werden Herman Huis in ’t Veld de versierselen opgespeld die behoren bij de Koninklijke onderscheiding. Familie, vrienden, bekenden en de vele leden van STEVO waren hiervan getuige en applaudisseerden welgemeend luid tijd deze gebeurtenis.

Maar liefst 24 jubilarissen werden ook nog eens gehuldigd op de nieuwjaarsreceptie. STEVO Voorzitter Eddy Droste was er maar wat druk mee om elke jubilaris met een passend woordje te bedanken voor hun inzet die ze geleverd hebben bij de club: Anton Schrijver en Theo Gehring zijn STEVO al 50 jaar trouw; Eddy Nobbenhuis, Erik Levering, Ruben Hemmer, Marco Waaijer, Ruben Kleijssen, Paul Hutten, Peter Haverkort, Edy Leus en Henk Linneman maken al 40 jaar deel uit van de STEVO-familie.

Joris Klein Haarhuis, Niels Kroeze, Tom van Bentheim, Joop Klein Haarhuis, Pascal Semmekrot, Sander Veldhuis, Leon Nieuwmeijer, Leon Kroeze, Mark Oude Voshaar, Frank Oude Lansink, Rick Haarhuis, Remon Jansen en Martijn Semmekrot werden gehuldigd voor het 25 jaar lid zijn van STEVO. Alle jubilarissen kregen een herdenkingsspeld uitgereikt.

Eddy Droste vond het maar “wat gaaf” dat zovelen de nieuwjaarsreceptie bij STEVO bezochten. “Volle bak, onze kantine puilt uit. Welkom leden, erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste. Ik hoop dat jullie lekker uitgerust zijn na de winterstop van de afgelopen weken. Het word nu weer tijd om bij te tanken voor een nieuw jaar voetbal.” Een moment van stilte was er bij de opening ook voor het overlijden van de vader van kantinebeheerder Martin Döbber.

Niet onbelangrijk werd de Crowdactie aangehaald op de receptie. Na jaren van teruglopende opbrengsten hiervan wordt de actie nieuw leven ingeblazen. Er is een nieuw concept bedacht waarbij de hoop is dat er in elke familie van de STEVO-leden één persoon Big Fan wordt voor 50 Euro. In de komende tijd zal meer bekend worden over deze actie.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer