Ook De Zweef gaat op de zaterdag voetballen

In navolging van Rigtersbleek en Quick ’20 gaat ook De Zweef met in gang van het seizoen 2020-2021 met alle haar standaardteams op de zaterdag voetballen. Het bestuur is tot dit besluit gekomen op basis van ontwikkelingen in het hedendaagse voetbal en binnen de eigen club. In het jaar dat De Zweef 100 jaar bestaat, wordt dus de traditie om op zondag te spelen, verlaten. Vorig seizoen al besloot de club met een standaardteam op de zaterdag te gaan voetballen.

“We hadden ervoor kunnen kiezen in verband met het eeuwfeest een beslissing uit te stellen, maar dat hebben we bewust niet gedaan. De tijd is er rijp voor nu de overstap te maken en daar niet mee te wachten,” zegt voorzitter Erik Heuver namens het bestuur. De Zweef volgt met deze beslissing een tendens in het voetbal, waarbij de wens op zaterdag te spelen steeds meer groeit.

Aan het begin van dit seizoen stelde het bestuur een werkgroep in met het verzoek een advies uit te brengen over de toekomst van het selectievoetbal bij De Zweef. De werkgroep (waarin onder meer de technische commissie) bracht een advies uit waarbij gekozen is voor voetballen op zaterdag.

“Wij merkten dat de belangstelling voor het tweede selectieteam op zondag afnam. Zo erg dat we met goed fatsoen niet eens meer een team in de benen konden houden. Vandaar dat we vorig seizoen besloten met een standaardteam naar de zaterdag te gaan.” De Zweef za1 behoort tot de kampioenkandidaten.

De keuze voor de zaterdag toen leidde al een beetje de huidige keuze in. Het afgelopen seizoen heeft het bestuur overleg gehad met andere zondagverenigingen die nadenken over een overstap naar de zaterdag. Ook werd contact gezocht met de KNVB om te praten over mogelijkheden om een overgang te versoepelen. Daarbij valt te denken aan een 1 op1 overstap (van zondag eerste klasse naar zaterdag eerste klasse).

De bond is (nog lang) zo ver niet en kon De Zweef niet helpen. De club wilde ook niet langer wachten. “We hopen nu dat zaterdag 1 de weg vrij maakt zodat we via promotie volgend seizoen in de derde klasse kunnen uitkomen,“ hoopt Heuver.

Het bestuursbesluit over te stappen naar de zaterdag wordt op maandag 3 februari toegelicht in een ledenbijeenkomst. “Gezien opmerkingen bij verschillende gelegenheden, denken we als bestuur dat het merendeel van de leden achter onze keuze staat.” De ledenbijeenkomst op 3 februari begint om 19.30 uur en is in het clubgebouw van De Zweef.

 

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer