Sportverenigingen-stichtingen kunnen eenmalig beroep doen op het Noodloket

Donderdag heeft het Ministerie van Economische Zaken besloten dat ook sportverenigingen en sportstichtingen eenmalig een beroep kunnen doen op het Noodloket dat is ingesteld door het Ministerie van EZ. De eenmalige tegemoetkoming is € 4.000,00.

Aan de toekenning zijn voorwaarden verbonden die nog nader worden gewerkt. De regeling wordt uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie is te verkrijgen via de websites van de Rijksoverheid, www.rvo.nl. en van de KvK.

Foto archief

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer