Harmen Eenkhoorn: “‘Achilles Scoort met plezier’ is de slogan van onze club”

Het moet voor het jubilerende C.K.V. Achilles uit Almelo een enorme teleurstelling zijn geweest toen premier Rutte bekend maakte dat alle evenementen tot 1 september zijn verboden in verband met het corona virus. Of overdrijf ik Harmen Eenkhoorn?

Het was voor zeker een teleurstelling dat de festiviteiten rond ons jubileum niet door konden gaan. Tegelijkertijd beseffen we ons ook dat het niet anders kan en dat gezondheid van onze leden en van iedereen voorop staat.

Als vereniging hebben we er de afgelopen maanden naar toe geleefd en zijn er verschillende kleine activiteiten rondom het jubileum gehouden. In maart werd steeds duidelijker dat we het feest zouden moeten gaan verplaatsen.

16 mei was al gecanceld, gaan jullie nog op zoek naar een andere datum later dit jaar?

Waar we eerst nog dachten aan september hebben we nu besloten het feest een jaar op te schuiven. We richten ons nu dus op 15 mei 2021.

Wat is/was er nog meer afgezegd?

20 april zou het Nederlands Team bij ons op bezoek komen. Wij hadden een ledenwerfactie voorbereid waarbij het Nederlands Team het finale klapstuk zou zijn. We hopen dat we dit op een later moment alsnog kunnen organiseren.

Daarnaast zouden we een soort familiedag organiseren in de week van het jubileum. Verder zijn er wat kleinere activiteiten voor de jeugd afgezegd.

Terug naar het begin. Hoe is C.K.V. Achilles ontstaan?

Onze korfbalvereniging is ontstaan uit de gymnastiekvereniging Achilles W.I.L. Rond 1920 besloot de gymnastiekvereniging dat dames en heren ook tegelijk en samen mochten sporten. Vanuit daar is men gaan zoeken naar sporten waar dames en heren samen konden spelen en zo ontstond er een korfbaltak Achilles. Op dezelfde wijze zijn in meerdere korfbalverenigingen ontstaan in Almelo.

Waren jullie de enige vereniging in Almelo?

in 1920 waren er voor zover ons bekend is 3 korfbalverenigingen in Almelo. D.O.V.A., A.K.C en wij. Tussen 1900 en 1940 zijn er 9 korfbalverenigingen in Almelo geweest. Slechts twee clubs bleken uiteindelijk stabiel genoeg om te overleven. A.K.C en Achilles.

Als ik de historie lees, hebben jullie twee belangrijke doelstellingen: allereerst sportief zo hoog mogelijk eindigen maar ook om anderen de gelegenheid geven zo leuk mogelijk te korfballen. En dat lukt?

Ik denk dat het ons goed lukt beide doelen na te streven. ‘Achilles Scoort met plezier’ is de slogan van onze club. Plezier hebben in de korfbalsport kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus. Om het volledig waar te maken zouden we echter structureel moeten groeien in ledenaantal. Op die manier kun je makkelijker keuzes maken in de wijze waarop je teams samenstelt.

Jullie spelen nu op het sportcomplex aan de Koedijk, maar waar werd voor het eerst een balletje door de korf geworpen?

In de eerste jaren van onze vereniging hadden we geen eigen accommodatie. Op een terreintje bij ’t Jagertje in de Gravenallee werd er door de eerste leden getraind maar dit veld was niet geschikt om wedstrijden te spelen. Wij kwamen vervolgens terecht bij Boer Hammink op ‘Welgelegen’ in de buurt van het Groenendal.

Na nog meerdere omzwervingen kwamen we in de jaren 60 terecht op de Ossenkoppelerhoek waar we in 1964 aan de Maardijk een clubgebouw hebben gebouwd. In de jaren 80 zijn we toen verhuisd naar onze huidige locatie aan de Koedijk. Al met al zitten we dus al 60 jaar op de sportvelden in de Ossenkoppelerhoek.

Was er direct veel animo?

In de beginjaren was het lastig om het hoofd boven water te houden. De vaste kern van de vereniging waren een aantal stellen. 5 echtparen vormden de kern: De families Makkinga, Van de Ham, Prinsen, Praas en Schutte Bijzondere is dat de nazaten van deze 5 families nog altijd deel uitmaken van de vereniging. Aan het eind van de jaren 20 waren en ongeveer 25 leden.

Hoe ziet de organisatie er nu uit bij jullie?

Wij zijn als vereniging vrij traditioneel georganiseerd met een 5 koppig bestuur en daaronder verschillende commissies.

 

Hebben jullie ook een jeugd en trainingsplan?

Vorig jaar hebben we een trainersbegeleider aangesteld die voor een betere afstemming tussen trainers, technische commissie etc moet zorgen. Het doel is om vervolgens ook een technisch jeugdplan op te stellen en daarin kaders te scheppen voor de verschillende categorieën. Dit gaat stap voor stap maar het zijn de juiste stappen.

Voldoende kader?

Het kader is smal maar we redden ons er mee. We hebben een vaste kern van leden waar we veel op terug kunnen vallen maar merken ook dat we ons anders moeten organiseren om ook in de toekomst voldoende kader te blijven houden.

 

Ik las ook dat jullie na afloop van het seizoen gaan evalueren en worden nieuwe doelen bepaald. Erg ambitieus.

Een stip aan de horizon werkt verhelderend. We hebben met elkaar doelen gesteld waar we naar toe werken en ja de doelen zijn best ambitieus. Maar je kunt beter de lat op 2 meter leggen en het net niet halen dan de lat op 1 meter leggen en er gemakkelijk over springen.

Onderweg naar het doel evalueren we telkens. Je moet weten of je nog de juiste weg zit of dat een doel bijgesteld moet worden. Het werkt heel prettig en werpt zijn vruchten af.

Neem onze sponsorcommissie, dit jaar hebben zij zich ten doel gesteld om voor alle teams nieuwe sponsoren te vinden en zo voor alle teams nieuwe shirts te kunnen aanschaffen. Het is ze gewoon gelukt en dus spelen al onze teams volgend seizoen in nieuwe shirts.

Historische prestaties?

Eind jaren 60 werd de club 3x Nederlands Kampioen voor zaterdagteams. Dit was een toernooi dat naast de reguliere competitie werd georganiseerd. De zaterdagclubs in de hoogste regionen van de bond speelden een toernooi waarin de titel verdiend kon worden.

1966 Nederlands kampioen voor zaterdagteams op het veld; 1968 Nederlands kampioen voor zaterdagteams in de zaal; 1969 Nederlands kampioen voor zaterdagteams in de zaal.

 

Met hoeveel teams hebben jullie het afgelopen seizoen gespeeld?

Afgelopen seizoen hebben we met 11 teams competitie gespeeld. 6 jeugdteams en 5 seniorenteams.

Helaas niet kunnen afmaken, maar wel goede plaatsingen?

Qua resultaat is het natuurlijk een raar seizoen. Eigenlijk is alleen het 1e deel van de najaarscompetitie voor veel teams echt afgerond. Daar hebben we enkele kampioenen kunnen feliciteren. In de zaal speelden de meeste teams in de middenmoot mee en dat was prima.

Hebben leden verplichtingen om hand en spandiensten te leveren?

Nee, op dit moment is het geen verplichting bij ons. Veel leden zetten zich in voor de club. Maar zoals eerder gezegd merk je wel dat de wijze waarop leden en ouders van leden zich willen inzetten voor de club verandert. We zijn eind 2019 begonnen met het ontwikkelen van een nieuw vrijwilligersbeleid. Dat proces ligt nu door Corona helaas stil. Blijven voortborduren op de wijze waarop we het altijd deden kan niet meer en ik denk dat dit voor ons de komende tijd de grootste uitdaging zal zijn.

Jullie dragen al 100 jaar C.K.V voor de naam. Met een bepaald doel?

Wij zijn een Christelijke Korfbal Vereniging. De C speelt een minder prominente rol in de vereniging dan vroeger maar je ziet het nog steeds terug in de normen en waarden binnen de club.

Vele andere Twentse/Regionale korfbalclubs, met uitzondering van AKC en het Glanerbrugse Ons Clubje, hebben ook voor de zaterdag gekozen. Hoe kijken jullie bij Achilles tegen deze ontwikkeling aan?

Voor ons is dit geen issue omdat wij nooit anders gedaan hebben dan op zaterdag korfballen. In de begin jaren van ons bestaan was het juist precies andersom. Clubs wilden niet tegen ons spelen omdat wij als een van de weinige op zaterdag speelden. In de jaren 20 konden we er na een kampioenschap zelfs niet door promoveren.

Zijn er naast het korfbal nog vele (sociale) activiteiten? Voor jong en oud?

We organiseren verschillende activiteiten, het jeugdkamp is al 40 jaar een begrip voor onze jeugd. Daarnaast organiseren we regelmatig een pubquiz of een filmavond

Het vriendentoernooi zou dit jaar zijn 5e editie vieren. Helaas hebben we dat door de coronacrisis moeten annuleren. Dit toernooi is voor de vereniging een fantastisch gezellige afsluiting van het seizoen waar leden en vrienden ontspannen samen korfballen.

Een mooi sociaal en maatschappelijk initiatief vind ik zelf “passend korfbal”. Was daar behoefte aan?

Wij dachten dat hier behoefte aan zou zijn maar helaas is het niet van de grond gekomen. We hebben te weinig aanmeldingen gekregen om er een mooi groepje van te maken. Ondanks hulp van het sportbedrijf is het er dus niet van gekomen.

Niet te verwarren met het G-Korfbal toch?

Klopt, G-korfbal is anders, echt gericht op gehandicapten.

En dan kennen jullie ook nog het onderdeel “Achilles Fit&More”.

Fit en more is er voor leden en of ouders van leden die wel willen sporten maar niet perse een korfbalachtergrond hebben. Op een laagdrempelige manier willen we hen ook de mogelijkheid bieden om te sporten en te genieten van de mooie dingen van een vereniging.

In februari hebben we ook een zeer geslaagde training voor ouders van leden georganiseerd. Dit gaat ook zeker een vervolg krijgen zodra we weer mogen beginnen.

Terug naar nu. Staan de plannen voor 2020/2021 al in de steigers?

Als club zijn we nu inderdaad bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen. Corona gooit natuurlijk roet in het eten en maakt het er niet makkelijker op. Maar we gaan van het beste uit en waarschijnlijk ontstaan er door dit alles ook weer kansen.

Onze accommodatie heeft ook een grote facelift ondergaan, de aanbouw van een nieuwe berging en de aanleg van een nieuw terras kon de afgelopen periode in iets meer rust afgemaakt worden. Er moet nog behoorlijk wat werk verzet worden maar we hebben het straks super voor elkaar.

Nog een ultieme wens?

We hopen dat we de coronacrisis zo snel als mogelijk achter ons kunnen laten en dat er zo min mogelijk mensen ziek worden of zelfs sterven. Gezondheid is een groot goed en in de licht is korfbal maar een bijzaak.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer