Beweeg- & Sportakkoord Tubbergen klaar voor ondertekening

Lekker sporten of bewegen is goed voor lichaam en geest. Daarom vindt de gemeente Tubbergen het belangrijk dat iedereen die wil sporten of bewegen dat met plezier kan doen. Met dat doel voor ogen is sportformateur Moniek Kleinsman (links op de foto) de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Samen met verschillende partijen heeft zij het Beweeg- & Sportakkoord Tubbergen opgesteld, dat op maandag 22 juni wordt overhandigd aan de sportwethouder, de sportraad en alle andere partijen die zich willen inzetten voor het akkoord.

Sporten en bewegen heeft vele positieve effecten op de gezondheid. “Fysieke inspanning is goed voor je lichaam”, vertelt sportwethouder Hilde Berning (rechts op de foto). “Maar sporten en bewegen zorgt ook voor ontspanning, even je hoofd leegmaken. En natuurlijk draagt het bij aan je zelfvertrouwen en sociale contacten. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk dat elke inwoner uit onze gemeente, van jong tot oud, een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen.” In het Beweeg- & Sportakkoord staan de acties en ambities waar Tubbergen de komende jaren mee aan de slag kan.

Ambitieus maar realistisch
Het akkoord ondertekenen tijdens een feestelijke bijeenkomst zit er vanwege de coronamaatregelen helaas niet in. “Ik ga maandagavond het akkoord online officieel overhandigen aan alle partijen die een bijdrage hebben geleverd vanuit het verenigingsleven, het onderwijs, de zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Daarmee rond ik ook mijn rol als sportformateur af”, aldus Moniek Kleinsman. Ze kijkt met een goed gevoel terug op haar periode als sportformateur. “Het akkoord van Tubbergen is ambitieus maar wel degelijk realistisch. Er is een sterke wens om samen te werken, meer focus op gezondheid en aandacht voor iedereen op zijn of haar eigen niveau.”

De wethouder is erg enthousiast over het akkoord. “Moniek heeft fantastisch werk geleverd en verdient een groot compliment. Ze heeft zich enorm ingezet om zoveel mogelijk partijen vanuit alle hoeken van de samenleving te betrekken en dat zie je ook terug in het akkoord. Ik hoop van harte dat deze samenwerking voor een meerwaarde gaat zorgen voor alle betrokkenen. Samen laten we het Beweeg- & Sportakkoord slagen.” Ieder die benieuwd is naar het Beweeg & Sportakkoord kan het lezen op de website van de gemeente: www.tubbergen.nl/beweeg-en-sportakkoord.

Meedoen
Om uitvoering te geven aan het Beweeg- & Sportakkoord, wordt een netwerk georganiseerd onder de naam ‘Tubbergen beweegt!’. Daarin gaan verschillende werkgroepen aan de slag met de thema’s van het akkoord. Alle partijen die een bijdrage hebben geleverd aan het Beweeg- & Sportakkoord, kunnen hun handtekening onder het akkoord zetten. Ook organisaties of inwoners die zich persoonlijk of vanuit een groepje willen inzetten, zijn van harte welkom. U kunt hiervoor contact opnemen met: lokaalsportakkkoord@tubbergen.nl. Wilt u dat uw handtekening onder het akkoord staat wanneer deze naar het Ministerie wordt gestuurd? Neem dan vóór 23 juni contact op via bovenstaand mailadres. Natuurlijk kunt u ook op een later tijdstip aanhaken bij het akkoord of het ‘Tubbergen beweegt!’ netwerk.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer