SV Vasse: “Kompt mer es wier bie ons achter de dan’n”

Zes mei 2020 had voor S.V. Vasse een mooie dag moeten worden, maar net als bij vele andere verenigingen die iets te vieren hadden gooide het corona virus roet in het eten. Een gesprek met Frank Voshaar, vice voorzitter SV Vasse en oud-voorziter, Jan Veldhuis. Zes mei 1945, direct na de bevrijding zijn jullie ontstaan. Lijkt mij een moeilijk begin.

Als we het archief erop naslaan, dan blijkt, dat er op 8 januari 1935 reeds een voetbalvereniging in Vasse is geweest, onder de naam V.V.V. (Voetbalvereniging Vasse) Toen waren er 23 leden. De kleur van de shirts was geel-zwart verticaal gestreept en een zwarte broek. Over de kousen wordt niets medegedeeld. Het voetbalveld lag op de hoek van het Beerpad en de Voortsweg. Ongeveer op dezelfde plek als het huidige complex.

Na de oprichting in 1945 wordt de vereniging ingedeeld in de 3de klasse van de afdeling Twente. Ook nu zijn de clubkleuren geel-zwart: verticaal gestreept met zwarte broek. Dat het opstarten van een vereniging nog al wat voeten in aarde had, blijkt bij de beantwoording van verdere vragen.

Hoeveel leden hadden jullie toen?

Bij de start in 1945 bedroeg het aantal leden 47. De K.S.C.V. schrijft het eerste jaar bij de T.V.B. in met 1 senioren- en 1-juniorenelftal. Er waren wel voldoende leden voor 2 seniorenelftallen, maar het toenmalige bestuur durfde dat niet aan gezien de onzekere houding van diverse leden.

De naam bij de oprichting was K.S.C.V., bewust?

We mogen aannemen, dat bewust gekozen is voor Katholieke Sport Club Vasse, daar de leden praktisch allemaal het katholieke geloof aanhingen. Zo werden bijv. de statuten en het huishoudelijk reglement met enkele aanpassingen overgenomen van de Rooms Katholieke Utrechtse Voetbal Bond. Bij bestuurs- en ledenvergaderingen was vaak namens de katholieke kerk een geestelijk adviseur aanwezig (aanvankelijk kapelaan Rondema en later kapelaan Klein Zeggelink). Op de vergadering van 3 september 1946 blijkt, dat de vereniging 20 distributiebonnen heeft ontvangen voor voetbalschoenen. Het bestuur besluit om die bonnen onder twee schoenhandelaren te verdelen. De ene handelaar meent, meer rechten te hebben op alle distributiebonnen, daar hij veel voor de voetbalvereniging had gedaan. De geestelijk adviseur sust de zaak en blijkt een goede bemiddelaar te zijn.

Waar werd er gevoetbald?

Het voetbalveld, dat gelegen was op de plek van het huidige tweede terrein, moest eerst ontdaan worden van boomstonken en boomwortels. Elke voetballer moest hier verplicht aan meewerken. De kleedgelegenheid bestond uit een houten keetje van twee vertrekken van circa 3 x 2,5 meter per ruimte en er was een kleine bergruimte voor de doelnetten, hoekvlaggen en een kalklijnenkarretje. Het geheel stond beschut opgesteld tussen de dennen. Vandaar vaak de opmerking : “Kompt mer es wier bie ons achter de dan’n.”
De wasgelegenheid bestaat uit een buiten opgestelde pomp en als het een beetje meezat en de pomp deed het , kon met behulp van een zinken teiltje met koel helder water het grootste vuil verwijderd worden.

Moest er in het begin veel geïmproviseerd worden?

Het is aanvankelijk erg moeilijk om aan voetbalspullen te komen, zowel shirts als schoenen zijn niet te koop. Er worden wat oude shirts en schoenen van voor de oorlog (V.V.V.) opgediept en zo gaat de nieuwbakken vereniging met veel improvisatie van start.

Voetbalkousen werd in die tijd als een luxe beschouwd. Waarom?

In de jaren 1938 tot 1945 , toen VVV niet meer bestond , vermeldt het archief , dat er toen op de heide in de Streu gevoetbald werd tussen de buurtschappen onderling , waarbij het voorkwam , dat spelers kaplaarzen droegen , die dienst deden als scheenbeschermers.

Op een foto van het eerste elftal ( 1945/1946) staan de spelers met verschillende kleuren kousen afgebeeld. Hieronder werden geen scheenbeschermers gedragen. Hieruit blijkt, dat kousen niet tot de gebruikelijke uitrusting van een speler behoorden.

De periode 1955-1965 wordt wel omschreven als een zeer succesvolle beginperiode.

In de zomer van 1958 had KSCV het eerste elftal voor diverse bekertoernooien ingeschreven en dat elftal ontpopte zich als een echte cupfighter. Niet minder dan zeven eindoverwinningen werden behaald met evenzovele fraaie trofeeën. Het seizoen daarop werd het kampioenschap behaald. De twee promotiewedstrijden tegen Holten werden beiden gewonnen door toedoen van nieuwkomer Paul Lankamp. Promotie naar de eerste klasse TVB was een feit.In dat jaar werden ook het tweede elftal en de A-junioren kampioen.

In 1972 werd de naam K.S.C.V. verandert in S.V. Vasse. Maar echt gemakkelijk ging dat niet en waarom eigenlijk?

In dat jaar werden zowel de statuten als de naam gewijzigd. Voor velen was het aanvankelijk niet duidelijk, waarom de naam gewijzigd moest worden. De wat oudere leden hadden er aanvankelijk moeite mee , dat de K van Katholiek kwam te vervallen. Uiteindelijk werd toch besloten om te kiezen voor S.V.Vasse, omdat dan de naam van het dorp duidelijker gepromoot werd en zowel de tegenstanders van zowel voetbal als handbal meteen wisten tegen wie ze speelden. Verder staat de vereniging open voor leden van welke geloofs- en politieke signatuur dan ook.

Begin de jaren tachtig behaalden jullie het ene succes na het andere en kwamen uiteindelijk terecht in de tweede klasse van de KNVB met prachtige derby’s, met onder andere STEVO, MVV’29 met een toeschouwersaantal van ruim 4000. Een unicum bij de amateurs. Maar na deze vette jaren kwamen de magere jaren met zelfs het spelen in de eerste klasse van de TVB. In die tijd werd ook VMC opgericht. Met welk doel?

Het doel was en is nog steeds om kinderen uit Manderveen en Vasse met leeftijdsgenoten te laten voetballen. Voor de samenwerking had je teams waar 10-jarigen samen moesten voetballen met 14-jarigen. Tegenwoordig kennen we bij de pupillen eigenlijk alleen maar teams met kinderen uit hetzelfde kalenderjaar.

Bij de oudere jeugd geldt dat niet, maar zijn de leeftijdsverschillen minimaal. Uiteindelijk hoop je op deze manier het voetballen voor de jeugd zo aantrekkelijk mogelijk te houden. En je verwacht dat de jeugd zich zo het beste kan ontwikkelen en wellicht in het 1ste elftal van vv Manderveen of SV Vasse te komen.

De belangrijkste reden om samen te gaan werken was het ontbreken van voldoende spelers in een aantal leeftijdscategorieën. Daardoor ontstonden er in een aantal teams grote leeftijds- en kwaliteitsverschillen, met als gevolg dat de betere spelers in hun voetbalontwikkeling werden geremd en dat de wat minder begaafden te weinig aan de bal kwamen om zich de balvaardigheden aan te leren.

 

De periode 2005-2015 omschrijven jullie zelf met vele diepte punten.

Klopt. En dan met name op het menselijke vlak. Zo werden we geconfronteerd met het overlijden van maar liefst drie (oud-) voorzitters. Maar ook het dodelijk ongeval van een jonge speler van SV Vasse hakte er behoorlijk in.
Sportief gezien kwam er ook de klad in. SV Vasse kreeg te maken met degradaties. Zelfs tot de absolute kelder van het amateurvoetbal. Gelukkig is dit maar beperkt gebleven tot één seizoen.

Hoe zou je de periode daarna tot heden kunnen omschrijven?

Met de aanstelling van een jonge, onervaren trainer Mark Bolink werd er wel een risico genomen. Maar de klik tussen Mark en de groep, maar ook de klik met de rest van de vereniging was. Was de selectie compleet dan liet het zien bovenin de vierde klasse mee te komen. Maar in een seizoen met blessures en schorsingen was er zelfs de strijd tegen degradatie. Echter dit seizoen leek alles op zijn plek te vallen. Nauwelijks, blessures en schorsingen. Drie wedstrijden die in de absolute slotfase werden gewonnen. Als enige club wist SV Vasse de koploper te verslaan. Echter we zullen nooit weten waar het schip zou stranden.

In deze periode is er bestuurlijk ook het nodige veranderd. Er is gekozen voor een andere structuur. Een vijfkoppig bestuur ondersteunt de verschillende commissies. Dit levert nieuw élan op.

Er is ook nog een handbalpoot. Hoe staat het daarmee en wanneer maakten die deel uit van S.V. Vasse?

SV Vasse is een omnivereniging. De afdeling handbal speelt vaak in verschillende sportzalen in de regio, aangezien de zaal in Vasse niet geschikt is voor wedstrijden. Op ons complex wordt op dit moment een beach handbalveld gerealiseerd. We hopen dat op deze manier de handbal minder vaak hoeft uit te wijken naar sportzalen in de omgeving. En dat ze op deze manier vaker op ons complex te vinden te zijn.

Waar staan de teams nu?

Het eerste elftal had op zondag 8 maart net van koploper KOSC gewonnen en bezette een mooie derde plek. De achterstand op koploper KOSC was niet zo groot. Wellicht had er een prijs in gezeten, maar dat zullen we nooit weten. Het tweede, derde en vierde elftal presteerden in de middenmoot van hun klasse. We hebben de wens dat ons tweede elftal komend seizoen gaat proberen om de bovenste plek te spelen in de vijfde klasse. De veteranen hebben door verschillende omstandigheden, maar een beperkt aantal wedstrijden kunnen spelen.

Vervult S.V. Vasse een belangrijke sociaal maatschappelijke functie in Vasse?

Jazeker. We stellen ons complex beschikbaar aan andere verenigingen uit Vasse. Jongeren die in de coronatijd wilden sporten, maar geen lid waren zijn van harte welkom. Vijf jongeren hebben hier ook gebruik van gemaakt. De basisschool maakt gebruik van de velden tijdens sportdagen, Koningsspelen.

We zijn ook aan het nadenken over het rookvrije complex en de gezonde kantine. Leden van de Activiteiten Commissie organiseren samen met de plaatselijke Heemkundegroep eens per jaar een PUB-quiz voor de bejaarden.

Hoe zijn jullie als S.V. Vasse de corona tijd doorgekomen?

En toen kwam dus de intelligente lockdown. In de eerste weken van de lockdown heeft het bestuur geprobeerd om de verschillende commissies aan het denken te zetten welke werkzaamheden geannuleerd moesten worden. Denk hierbij aan de festiviteiten rondom het jubileum, maar ook jaarlijks terugkerende evenementen als het FC Twentesupporterstoernooi.

Tevens hebben de verschillende commissies bepaalde werkzaamheden uitgesteld of zelfs naar voren gehaald. Denk hierbij aan teamindelingen richting het nieuwe seizoen. Toen bekend werd dat allereerst de jongste jeugd mocht trainen zijn we gelijk bezig gegaan met het opstellen van een protocol. Met tal van vrijwilligers is het gelukt om het complex te openen. Gefaseerd zijn we begonnen met het trainen. Eerst de pupillen, vervolgens de groep 13-18 jarigen en uiteindelijk de senioren. Langzaam maar zeker kon er ook weer gewerkt worden aan de herinrichting van ons complex. De kantine is tot 1 juli gesloten.

Wordt er alweer getraind?

Tot de zomervakantie wordt er getraind door de jeugd. De selectie heeft op donderdag 4 juni onder leiding van Mark Bolink de laatste training gehad. Dit was tevens het afscheid van onze hoofdtrainer. Hij was 4 jaar verbonden aan SV Vasse. In augustus komt hij met zijn nieuwe team vv Twenthe Goor naar Vasse voor een oefenduel. We zullen dan ook samen met supporters stil staan bij zijn verdiensten voor SV Vasse. Dinsdag 30 juni begint de nieuwe trainer, Nico Eshuis met het eerste trainingsblok. De trainingen tot 9 juli zullen vooral in het teken van kennismaken staan. Vanaf 4 augustus begint het tweede trainingsblok.

Veel verenigingen die ook een jubileum te vieren hebben/hadden dit jaar, hebben de festiviteiten doorgeschoven naar 2021. Jullie ook?

We hebben gezegd dat we in principe het jubileum gaan doorschuiven naar kalenderjaar 2021. We zijn natuurlijk afhankelijk van alle ontwikkelingen omtrent Corona. Het voornemen zal zijn om in grote lijnen dezelfde activiteiten te organiseren.

Noem eens een paar?
– Tweede editie Jippie-bokaal (buurtvoetbal)
– Wedstrijd SV Vasse all stars – FC Twente all stars
– Feestavond
– Activiteiten voor de jeugd

Nog een ultieme wens in deze rare bizarre tijd?

Wanneer je in het groot denkt dan is dat natuurlijk het uitvinden van een vaccin tegen het coronavirus.
De ultieme wens voor het bestuur van SV Vasse is denk ik dat wij heel snel weer mogen voetballen op een prachtig, gerenoveerd complex.

Foto’s: met dank aan SV Vasse

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer