Harrie Scholten over Saasveldia: “Saasveldia heeft de zaken goed op orde”

21 juni 2020 bestond RKSV Saasveldia 85 jaar. Maar net als bij zoveel andere verenigingen ging ook in Saasveld deze datum bijna stilletjes voorbij. Een domper voorzitter Harrie Scholten?

Ja, aan de ene kant natuurlijk wel, hoewel 85 jaar bestaan niet echt een bijzonder jubileum is zoals 75 en 100 jaar bestaan.

Hadden jullie een mooi programma bedacht?

Nee, niet echt een programma, maar ik had wel iets in de gedachten om iets extra’s te doen voor alle leden van de vereniging zowel de jeugd als senioren.

Wat kon nog wel?

Niets eigenlijk i.v.m. corona. We hadden nog wel een bestuursvergadering exact op de dag van het 85 jarig bestaand. Toen hebben we een slagroomtaart met het logo van Saasveldia besteld en die gedeeld met alle bestuursleden op 1,5 meter afstand.

Gaan jullie het volgend jaar dunnetjes overdoen?

Nee, zoals gezegd is 85 jaar geen bijzonder jubileumjaar. De corona heeft ons het afgelopen seizoen financieel niet veel gebracht, en we verwachten voor het komend seizoen weer een financiële aderlating door de corona. Dus niet echt een reden om 85 jaar uitbundig te vieren.

85 jaar. Dat is voor een redelijk kleine gemeenschap als Saasveld toch wel uniek te noemen.

Ja dat is het wel. Saasveld is altijd wel ondernemend geweest en er is veel samenhang in Saasveld. De bereidheid om samen dingen van de grond te krijgen is in Saasveld altijd groot geweest. Ik heb de afgelopen tijd even gecheckt, maar in die periode zijn meer kleine dorpen begonnen met het oprichten van een voetbalvereniging.

Waar vond de oprichtingsvergadering plaats?
Over de geschiedenis van Saasveldia heb ik scans gemaakt uit het jubileumboek 75 jaar Saasveldia. Daar staat veel in over de geschiedenis van Saasveldia.

Werd er direct in competitieverband gespeeld?
Nee, niet direct, eerst in “vriendschappelijk” verband. Daarna in competitieverband.

Hoe zat dat met het materiaal, zoals ballen/doelen?

Ja, dat waren van die ouderwetse leren ballen, en de schoenen. In het eerste begin waren er geen voetbalschoenen.

Vijf jaar na de oprichting breekt WO II uit. Alles noodgedwongen op een laag pitje gezet?

Ja, toen is alles in eerste instantie stil gezet. Staat ook beschreven in de scans, pag 13. Later is de competitie toch weer opgestart. Daar kun je wel een stukje apart van schrijven.

 

Hoe hebben jullie dit na 1945 weer opgepakt?

Tot eind de vorige eeuw verkeerden jullie met het eerste team meestal in de 1e of 2e klasse van de TVB. Maar begin de 21ste eeuw gaat het plots beter en spelen nu in de derde klasse van de KNVB. Reden aan te wijzen?
Nou, ja , reden aan te wijzen is misschien wat veel gezegd, maar dat was wel een periode dat we wat meer aanstuurden op technisch en verzorgd voetbal dan voetballen op kracht en de mouwen opstropen waar we altijd bekend om hebben gestaan. Daar selecteerden we de trainers ook wat meer op. Dat doen we nog steeds. Ook kwamen er voor Saasveldia hele mooie lichtingen langs waar je als klein dorp toch afhankelijk van bent. Die twee zaken kwamen bij elkaar en dan ontstaat er natuurlijk wat moois. Voor de komende jaren is het nog te bezien of we dit niveau kunnen handhaven. We blijven afhankelijk van goede lichtingen.

 

Hoeveel teams hebben jullie op dit moment?

Op dit moment hebben we 7 seniorenteams en anderhalf damesteam. Het halve damesteam speelt 7 tegen 7 op vrijdagavonden. In het verleden zijn er dat wel eens 8 tot 11 geweest. Saasveldia kent veel samenhang en men blijft steeds langer voetballen.

Ook hebben we altijd redelijk wat spelers vanuit Hertme gehad, Geografisch ligt dat toch het dichts bij Saasveldia. Tegenwoordig melden zich zelfs kinderen uit de Bornse maten, gewoon omdat we geografisch dichter in de buurt liggen dan andere verenigingen.

 

Voldoende jeugd?

Ja, wat is voldoende? We hebben meestal alle leeftijdsgroepen met 1 of twee teams bezet. De E tjes en de F jes natuurlijk met een paar meer. Op dit moment zie ik toch een paar jeugdteams waar hele leuke spelertjes in zitten voor de toekomst van Saasveldia 1. Maar ja, het is van zoveel factoren afhankelijk of zo’n spelertje er ook uiteindelijk komt.

Als Saasveldia doen we in ieder geval stinkend ons best om die spelers daar ook te krijgen. Ik denk dat daar ook wel de kracht van Saasveldia ligt. We hebben een krachtig jeugdbestuur die de opleiding van de jeugd goed georganiseerd.

En de dames?

Zoals gezegd, op dit moment hebben we een elftal met 16 speelsters en een 7 tal met 9 speelsters. Dus voor een plaats als Saasveld best wel veel.

Ook zie ik bij de jeugd steeds meer meisjesteams ontstaan. Daar doen we goed mee met de landelijke groei. Ook mooi om te zien dat de kwaliteit steeds hoger word van het meisjesvoetbal. Maar bovenaan staat toch ook dat ze met veel plezier naar de wedstrijden en de trainingen gaan.

Voldoende kader?

We klagen wel eens, maar we mogen eigenlijk als Saasveldia niet klagen. Als je ziet wat voor een kader we hebben als een Saasveldia in een dorp als Saasveld met 1680 inwoners dan is dat relatief best wel veel. Toch wens je als bestuur er altijd meer om zaken goed georganiseerd te krijgen.

Hebben leden naast het actief voetballen nog andere verplichtingen?

Die verplichting zitten hoofdzakelijk in het draaien van kantinediensten en af en toe helpen bij evenementen die worden georganiseerd of helpen bij evenementen waar Saasveldia toch gelden mee binnen kan halen.

We merken wel dat dit de laatste jaren wat stroever verloopt. Als we mensen nodig zijn voor de verbouw van de kantine of de uitbouw van kleedkamers etc. dan kregen we toch altijd de mensen wel bij elkaar. Dat is toch wel tekenend voor Saasveld. Er staan altijd weer mensen op.

Neemt v.v. Saasveldia een belangrijke plaats in in het maatschappelijk en sociale leven van Saasveldia?

Saasveldia is een grote vereniging in Saasveld. Bij een voetbalvereniging komt het maatschappelijke en het sociale altijd bij elkaar. Dat zijn de hoofdaders van de voetbalsport. Elk gezin heeft wel bijna 1 of meer leden bij de voetbal. Saasveldia heeft bijna 400 leden op dit moment op een plaats met 1680 inwoners. Dat zegt genoeg. Maar ook de muziek, de volleybal, de Tennis, jong Nederland, Klootschietersvereniging, de Carnavalsvereniging, en zo kan ik nog wel meer verenigingen en stichtingen opnoemen die een belangrijke plaats in het maatschappelijke en sociale leven hebben in Saasveld. En dat is ook mooi.

Op dit moment wordt er in Saasveld gedacht aan een multifunctioneel centrum waarbij we de verenigingen dichter bij elkaar willen brengen en vastgoed samen willen voegen om beter gericht te zijn op de toekomst zodat de exploitaties van de verenigingen gemakkelijker op zijn te brengen. Zeker nu met de vergrijzing in de toekomst en een terugtrekkende overheid. De projectgroep “Soasel op volle Kracht” is daar op dit moment volop mee bezig. Een heel mooi project waar we als voetbalvereniging ook onze verantwoordelijkheid willen nemen om naar de toekomst van Saasveld te kijken.

Saasveld kent ook nog tal van andere sportverenigingen. Sportieve hechte gemeenschap?

Ja, Saasveld is een hechte gemeenschap. Elk gezin heeft wel haast leden bij bovengenoemde verenigingen. Op die manier loopt ook alles lekker door elkaar.

De gemeente Dinkelland, waar Saasveld onder valt, kent nog zes andere voetbalverenigingen. Hoe is de samenwerking?

Die durf ik wel heel goed te noemen. Sinds de privatisering van de sportcomplexen in 2012 is de samenwerking nog groter geworden. We hebben met elkaar het onderhoud van de velden, voor zover de verenigingen het niet zelf doen, aanbesteed. Ook hebben we twee keer per jaar een overleg met alle verenigingen. Daar zit dan ook altijd iemand van de KNVB en de gemeente Dinkelland bij. Ik durf wel te zeggen dat dat prettig samen werkt.

De afgelopen tijd met de te treffen coronamaatregelen is dat ook maar weer eens gebleken. Om er voor te zorgen dat we niet allemaal het wiel uit moesten vinden hebben we gezamenlijk de protocollen doorgelopen en op kunnen stellen.

Zelf zit je al ruim twintig jaar in het bestuur waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, met andere woorden jij hebt de opmars van nabij meegemaakt.

Ja, ik heb dat hiervoor al beschreven. Ik was zelf als wedstrijdsecretaris en man van de voetbalzaken daar ook nauw bij betrokken. Maar het mooiste is natuurlijk dat we als bestuur achter het beleid stonden en iedereen werkte er ook aan mee. En dat is tot op de dag van vandaag nog zo. Maar zoals gezegd, uiteindelijk blijven we als kleine kern afhankelijk van de lichtingen die langs komen en daar moeten we gewoon mee om gaan, Soms gaat het een periode goed en soms ook een periode wat minder. Belangrijk is in ieder geval dat iedereen met plezier het spelletje speelt, op wat voor niveau dan ook. De kracht van een vereniging zit ‘m niet alleen in het spelen op hoog niveau. Daar tellen meer aspecten mee.

En nu, stop je op je hoogtepunt?

Afgelopen 24 september ben ik gestopt om meer tijd voor mij zelf vrij te maken.
De laatste 5 jaar zoals ik dat ervaren heb, hebben we een krachtig bestuur gehad die veel van de hand kreeg. Dat is we heel prettig samenwerken moet ik zeggen.

Gevoel dat je als voorzitter probleemloos het stokje kunt overdragen?

Ja dat gevoel heb ik heel sterk. Komt misschien ook wel dat ik tijdig heb aangegeven te willen stoppen. Daarvoor had ik mij zelf al een paar maanden de tijd te geven of ik echt wel wilde stoppen. Maar natuurlijk bovenal dat er een goede opvolger is opgestaan uit ons bestuur, Thijmen Pol. Ik heb ook het volste vertrouwen dat de zaken bij hem in goede handen liggen. Thijmen was altijd penningmeester. Die rol wordt over genomen door Dennis Rikkert, die op dit moment nog in het 1e speelt en financieel zeer goed onderlegd is. Fantastisch toch. Dat is dan toch wel weer Saasveldia. Dat wordt gewoon opgelost.

Voldoende bestuurlijk kader aanwezig?

Ja, aan de ene kant wel, hoewel we nog wel op zoek zijn naar een extra iemand die de evenementen goed aan kan sturen en eventueel kan organiseren. Daar hebben we nog wel behoefte aan. Je ziet, er blijven altijd wensen.

Ik las ergens: “Saasveldia schrijft historie met promotie naar de derde klasse. Bier bij de spelers, tranen bij de voorzitter”.

Ja, dat is wel geschreven, maar wat bedoeld is dat dat tranen waren bij onze erevoorzitter Gerard oude Booijink. Gerard is wat dat betreft wel emotioneler dan ik denk ik. Maar we hebben er een prachtig mooi feest van gemaakt met ons allen. Het jaar er voor hebben we het net niet gehaald helaas, maar we waren er wel dicht bij. We hadden met ons allen wel zo iets, dan moet het volgens jaar maar gebeuren. Ook in de bekercompetities deden we het zeer goed.

Ben je een emotioneel betrokken voorzitter?

Nou nee, ik ken mensen die emotioneler zijn. Ik ben beter in relativeren en kan zaken goed vanaf de zijlijn bekijken om maar in voetbaltermen te blijven. Daardoor kun je vaak gemakkelijker beslissingen nemen, als je daar je eigen mening niet in vergeet. Het is belangrijk zaken te doen die dicht bij je liggen zeg ik altijd. Dat leeft gemakkelijker.

Als ik het goed heb werk je bij de gemeente Almelo, maar je bent ook nog bestuurslid bij SOVK. Wat houdt dit in?

Ik zit in de stuurgroep van “Soasel op volle kracht” en ben voorzitter van de werkgroep vastgoed die daaronder ressorteert. Saasveld is toekomstgericht en er zijn veel mensen die daar actief mee bezig zijn. Zo was er ook al een werkgroep wonen die er voor zorgt dar er in Saasveld voldoende woningen gebouwd kunnen worden voor de jeugd die graag in Saasveld willen blijven wonen. En dat zijn er veel.

Saasveld kijkt ook naar de toekomst voor alle verenigingen, stichtingen en organisaties, inclusief de kerk. Daarvoor is Soasel op Volle Kracht georganiseerd waar ik in mee draai. De bedoeling is meer vastgoed dichter bij elkaar te brengen en hetzelfde vastgoed beter te benutten zodat de exploitaties beter uitpakken in de toekomst

Op dit moment wordt er in Saasveld gedacht aan een multifunctioneel centrum waarbij we de verenigingen dichter bij elkaar willen brengen. Zeker nu met de vergrijzing in de toekomst en een terugtrekkende overheid. De projectgroep “Soasel op volle Kracht” is daar op dit moment volop mee bezig. Een heel mooi project waar we als voetbalvereniging ook onze verantwoordelijkheid willen nemen om naar de toekomst van Saasveld te kijken.

Blijf je wel actief binnen v.v. Saasveldia, of is dat nog niet bekend?

Ik ben wel uit het bestuur gegaan maar voer nog wel een aantal taken uit voor de vereniging. Zo ondersteun ik het bestuur nog een periode door deelname naast de vereniging in Soasel op volle kracht, en blijf ik nog contactpersoon voor de overleggen met de verenigingen binnen de gemeente Dinkelland. Ook regel ik nog jaarlijks samen met nog iemand anders de contracten voor het onderhoud van de velden voor alle verenigingen in de gemeente Dinkelland.

Daarnaast train ik nog het tweede damesteam en fluit ik nog af en toe wedstrijden voor de jeugd en de senioren. Dus nog zat te doen.

Ups en downs als voorzitter meegemaakt?

Eigenlijk meer ups en weinig downs. Ik ben niet iemand die snel bij de pakken neer gaat zitten. Nee we hebben de laatste 5 à 6 jaar veel voor elkaar gekregen zoals de aanleg en opening van het kunstgrasveld, de verbouwing van de kantine, het treffen van energiemaatregelen ter besparing van de kosten op energie. Ook hebben we de verlichting nog weer wat geoptimaliseerd op het trainingsveld en er hekken om heen geplaatst.

De down is toch wel de Coronatijd waarvoor we een aantal plannen van aanpak hebben moeten schrijven. Ik kan je vertellen dat niet alleen ik, maar ook alle leden super blij waren dat ze weer konden trainen en daarna wedstrijden spelen. De energie spatte er af. Dat was dus aan de andere kant ook wel weer een Up.

Wat verwacht je het komend seizoen van het vlaggenschip en de overige teams?

Als we ons de komende jaren kunnen handhaven dan doen we het heel goed. Er zit nog wel goede jeugd aan te komen. Hopelijk komen die op tijd nu onze goede lichting zo langzamerhand op een leeftijd begint te komen dat ze willen stoppen. Echter als we daardoor eerst een klasse lager moeten voetballen is dat voor Saasveldia ook geen ramp.

Voorlopig hebben we bij de mini’s weer veel aanwas. Als dat de komende jaren zo blijft, dan kan Saasveldia nog jaren met hetzelfde aantal leden door. Ook temeer ook omdat mensen veel langer blijven voetballen. Men blijft dus langer lid. We hebben bijvoorbeeld nog een 8e team, dat heb ik nog niet eens benoemd, die zondagsmorgen gewoon onderling met elkaar voetbalt en daarna gezellig bij elkaar zit in de kantine. Dat is ook een groepje van 15 personen. Ik denk wel dat we in de naaste toekomst meer 45+ voetbal krijgen.

Nog een ultieme wens?

Nee, als we de komende jaren ons kunnen handhaven en verder kunnen houden wat we hebben als voetbalvereniging, dan doen we het goed. Saasveldia heeft de zaken goed op orde en het is voor ons belangrijk om dat zo te houden. Dat klinkt misschien niet echt vooruitstrevend, maar met de zaken die in de toekomst als vereniging op je af komen is dat een doel dat helemaal niet zo slecht is.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer