Berry Nieland van ASV Atletics: “Een survival runner sport het liefst in de natuur”

ASV Atletics is al ruim 25 jaar een begrip in en rond Nijverdal. Sinds tien jaar hebben ze ook een survival afdeling. Het tweede lustrum kan dan wel niet uitbundig gevierd worden, maar Berry Nieland helemaal ongemerkt willen jullie dat niet voorbij laten gaan. Jullie willen graag terugblikken, toch?

Ja dat klopt. Wij zijn best trots op de ontwikkeling van de survival afdeling binnen onze vereniging. Onze leden hebben er veel energie in gestoken om te zorgen voor goede en veilige trainingen, de eigen survivalbaan te onderhouden en te verbeteren en de survival sport in het algemeen te promoten.

Waarom een survival afdeling. Was er behoefte aan?

Enkele leden van Atletics waren al vroegtijdig begonnen met het organiseren van een soort survival wedstrijd. Langzaamaan waren er steeds meer atleten die ook gingen trainen voor survival wedstrijden. Van daaruit is de Regge survival ontstaan.

Was er genoeg animo?

De Reggesurvival is een eendaagse survival prestatie wedstrijd voor de jeugd waar inmiddels 2500 kinderen aan mee doen. Veel deelnemers aan de Reggesurvival zochten een mogelijkheid om hiervoor te trainen. Dus eigenlijk door onze eigen wedstrijd ontstond er behoefte aan trainingsmogelijkheden.

Bakermat in het Oosten van het land is eigenlijk Beltrum. Een goed voorbeeld doet goed volgen?

Voor de survivalrunners is Beltrum inderdaad heilige grond. Daar is het begonnen. Sindsdien zijn overal in het land survival verenigingen opgericht en verenigd in de Survivalrun Bond Nederland (SBN) sinds 2018 aangesloten bij het NOC*NSF. De survivalrun sport is nu een volwaardige sport die zich nog steeds aan het professionaliseren is.

Na misschien een afwachtende houding hebben jullie ook een mooie naam bedacht.

De naam Regge survival werd in het begin gebruikt vanwege de Regge survival wedstrijd. Na een aantal jaar zagen we dat de survival afdeling steeds meer integreerde bij de Atletiek Vereniging Atletics. Atletiek leden gingen ook trainen bij de survival maar ook survival leden die mee gingen trainen bij de loopgroepen. Het bleek een hele mooie combinatie te zijn. Om duidelijk te maken dat we één vereniging zijn werd de naam Atletiek- en Survival Vereniging (ASV) Atletics. We hebben daarom destijds ook ons logo aangepast. Het huidige logo stelt een hoogspringen voor die over een lat springt maar gelijktijdig hangt er een survivalrunner aan een touw.

Wat is de bestuurlijke verhouding tussen survival en laat ik maar zeggen het hoofdbestuur?

Deze verhouding is eigenlijk nog een beetje scheef maar dat levert geen problemen op. De coördinatoren van de survival schuiven regelmatig als adviseur aan bij de bestuursvergaderingen zodat het bestuur goed geïnformeerd wordt over de gang van zaken bij de survival.

Jullie hebben naast de atletiekbaan ook een survivalbaan aangelegd. Lijkt mij geen gemakkelijke onderneming.

De eerste survival baan kon aangelegd worden door sponsoring van Menzis en de Rabobank. De baan opbouwen werd door eigen leden gedaan. Wij hadden het geluk dat Erik Rietberg, lid van onze vereniging, ook baan controleur was van de survivalrun bond. Mede door zijn deskundigheid werd er een veilige baan gebouwd waarop de vele technieken getraind kon worden. De survivalbaan is inmiddels helemaal vervangen. Er zijn nieuwe koppelstukken gebruikt waardoor de constructie steviger en stabieler is geworden. De Survivalrunbond gebruikt onze baan nu ook om trainersopleidingen te verzorgen.

Waaruit bestaat een survivalbaan?

Onze survivalbaan bestaat momenteel uit 2 klimstations verdeeld in 21 vakken van telkens 25m2. In ieder vak kan men allerhande klimtechnieken oefenen en zelfs helemaal doorheen klimmen. Dat betekend 525m2 klim-, slinger- en hang oefeningen van diverse pluimage en moeilijkheidsgraad. Zie het als een enorme stormbaan.

Tenslotte zijn er nog 2 “apehangen”. Dat zijn 2 lange touwen van 50 meter. Een hak-, zaag en schietplek, want ook houthakken en boogschieten zijn wedstrijd onderdelen in een survivalrun.

Was het moeilijk om aan vaak bekwame trainers te komen of kregen jullie hulp?

10 jaar geleden werden de toenmalig bestuursleden van de SSAR (Stichting Survival en Adventure Race) gevraagd, trainingen te gaan verzorgen op onze nieuwe survivalbaan. Deze 6 trainers hadden vele jaren aan diverse survivalruns in Nederland en België deelgenomen en waren hierdoor inmiddels ervaringsdeskundig te noemen.

Bilal Durmaz, Dennis Kogelman en Peter Baan gaven per toerbeurt training aan volwassenen, terwijl Erik Rietberg, Aschwin Ekkel en André Gorter wekelijks ook op baan verschenen voor jeugdtrainingen. Aschwin en André deden daarnaast ook het beleid, de planning en trainingsvoorbereiding erbij.

Hoeveel trainers hebben jullie nu en hoe vaak wordt er getraind?

Er zijn vijf seniorentrainers en de overige negen assisteren bij de jeugdtrainingen. Onze trainers zijn allemaal door de survivalrun bond gecertificeerd. Er zijn 5 à 6 trainingsmomenten per week. Het kijken naar deze trainingen

Wordt er uitsluitend op de baan getraind of trekken jullie ook de bossen?

De baan is uitermate geschikt om de technieken te trainen en uiteraard ook om je conditioneel te verbeteren. Maar een survival runner sport het liefst in de natuur dus ook trainingen in het bos of op het water staan op het programma. Zo zijn er kanovaren trainingen, water oefeningen, boog schieten en hout hakken. Alles wat je op een wedstrijd tegen kan komen krijg je ook op de trainingen aangeboden.

Zonder anderen tekort te doen mag een naam van één iemand niet ontbreken.

Dat is eigenlijk niet mogelijk omdat er meerdere leden zich inzetten voor de vereniging. Een ieder doet dat naar eigen mogelijkheden dus een vergelijking maken is onmogelijk. Maar als er één iemand een rode draad vormt door de survival afdeling dan is dat André Gorter.

Wat betekent hij voor de vereniging?

André is de nestor van onze survival. Hij was er vanaf het begin bij en staat wekelijks meerde keren op de baan. Hij verzorgt inmiddels al meer dan 2250 trainingen! Naast trainingen geven maakt hij de beleidsplannen voor het bestuur, coacht hij de overige trainers, maakt trainingsschema’s, organiseert de clubkampioenschappen survival en kleine adventure races voor eigen leden en….. nog veel meer zaken waardoor de survival afdeling heel goed loopt.

Zijn er in deze tien jaar al aansprekende resultaten geboekt?

Ja die zijn er zeker. Je ziet dat het gevoerde beleid tot succes heeft geleid. Peter Baan werd in het seizoen 2017-2018 Nederlands kampioen op de middellange afstand bij de mannen 50+ en in het seizoen 2019/2020 werd Jesse Linthorst Nederlands kampioen op de korte survivalrun. Thijs Havinga werd 2de, Hugo Braas 4de en Jochem Pot werd 6de. In 2019 werd Jesse 5de op het WK obstacle run voor mannen onder de 20 jaar. Maar ook bij de jeugd hebben we Pam Schwarte, Gijs Roelofs, Roan Bruggeman en Julia de Vries die in de top 10 staan van het landelijk klassement. Daarmee werd het afgelopen seizoen een top jaar voor Atletics.

Hoe zijn jullie tot nu toe de corona tijd doorgekomen. Mocht er wel getraind worden?

De jeugd mocht “gewoon” doortrainen maar bij de senioren waren er natuurlijke periodes waarin dit niet mogelijk was. Op de momenten dat het wel mocht waren er natuurlijk desinfecterende middelen op de baan aanwezig en werd er onderling afstand gehouden. Door de ruime opzet op onze accommodatie was dit haalbaar.

Hoe is het nu met het ledenbestand?

ASV Atletics heeft meer dan 500 leden en daarvan trainen er ongeveer 165 bij de survival. Momenteel is er een ledenstop bij de jeugd omdat we aan onze maximum capaciteit zitten qua baan in combinatie met de beschikbare trainers en vrijwilligers. Op onze website zal bekend gemaakt worden wanneer deze ledenstop opgeheven gaat worden.

Op nationaal gebied zijn jullie bestuurlijk goed vertegenwoordigd met André Gorter die de hamer van niemand minder dan van Mark Huizinga overnam. Wat betekent André voor het survival in Nijverdal?

Ik heb niet de woorden in mijn vocabulaire om dit te beschrijven. Met alleen “heel veel” kom je er niet. Zoals ik al vertelde organiseerde André samen met 5 vrienden van de SSAR de Goldrush adventure race. Vanuit het hele land kwamen survivalrunners naar Nijverdal om in onze mooie omgeving de strijd aan te gaan. André heeft zich ingezet voor Atletics maar ook al jaren voor de survivalsport in het algemeen. Daarom is het zo mooi dat hij nu de voorzitter is van de SBN.

Toch even naar ASV Atletics. Hoe staan jullie er op dit moment voor?

We hebben een hele gezonde vereniging. We zitten goed in de leden, er is weinig verloop. Financieel doen we het nog steeds goed. Uiteraard merken we dat de inkomsten door de corona iets terug lopen maar we komen nog niet in de problemen.

Samen met de gemeente Hellendoorn zijn we begonnen met het renovatie project van de atletiekbaan. De planning is dat we in 2022 de atletiekbaan renoveren.

Naast survival nog andere bijzondere afdelingen?

Uiteraard atletiek maar wij zijn bijvoorbeeld ook lid van de triatlon bond zodat onze leden onder de vlag van Atletics ook mee kunnen doen aan triatlons. Zwem- en fiets trainingen verzorgen wij niet, lopen uiteraard wel.

Als corona geen roet in het eten gooit staat er voor 2021 en 2022 iets moois op de agenda.

Ja, wij hebben de eer gekregen om het Nederland Kampioenschap cross in 2021 en 2022 te organiseren. De organisatie commissie onder leiding van Ernst Haitsma is al maanden met de voorbereidingen bezig dus hopelijk kan het gewoon doorgaan.

Nog aansprekende atleten binnen jullie vereniging?

Bij de masters 45+ is Peter Bruinsma vorig jaar Nederlands Kampioen op de marathon geworden. Bij de diverse atletiek-, cross-, en (ultra) loop wedstrijden worden door verschillende atleten vaak podiumplaatsen behaald.

Genoeg kader en bestuurskader aanwezig?

Bij de Algemene Leden Vergadering van 28 oktober 2020 traden Bert Boeve en Astrid Gerritsen af als bestuurslid en werd André Gottemaker benoemd als bestuurslid. Astrid was de secretaris dus er is momenteel ruimte voor een bestuurslid met deze taak. Zoals bij alle verenigingen kunnen wij nog trainers gebruiken. Met name jeugd trainers voor de atletiek en survival. Looptrainers hebben we op dit moment voldoende. Er zijn nog enkele vrijwilligers taken vacant.

Nog een ultieme wens?

Nou, eigenlijk hebben we het best goed als vereniging. We hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het opleiden van trainers, groene stroom (zonnepanelen en warmte panelen) en training / wedstrijd materialen. Dan blijft de renovatie van de atletiekbaan in 2022 over als wens.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer