Vroomshoopse Boys in corona tijd met een blik naar de toekomst

Woensdagavond 25 november werd de 76e jaarvergadering van vv Vroomshoopse Boys volledig coronaproof gehouden. Via een digitale link konden de leden inloggen en de vergadering thuis op een live stream volgen. Voorzitter Edward Olthof stond in zijn openingswoord stil bij het overlijden van het markante erelid Joop Lantink. De Boys preses gaf aan dat het zeker in deze bijzondere coronatijd belangrijk is gewoon te blijven besturen en geen afwachtende houding aan te nemen.

De penningmeesters van de verschillende geledingen binnen Vroomshoopse Boys gaven aan het afgelopen seizoen met een positief resultaat afgesloten te hebben. Penningmeester Chantal Nevenzel lichtte de rekeningen en de begrotingen van het hoofdbestuur, jeugdcommissie en Technische Commissie toe. Zij dankte alle leden voor hun steun in het afgelopen seizoen. Er waren praktisch geen opzeggingen en de contributie werd door iedereen doorbetaald. Vanuit de sponsorvereniging kwam van penningmeester Robert Hendriksen een vergelijkbare opmerking over de loyale ondersteuning van de sponsoren. Penningmeester Jan Cees Kaas lichtte de cijfers van de kantine toe, die uiteraard door de corona-perikelen waren beïnvloed. Ook bij de supportersvereniging werden ondanks de corona-periode door meerdere acties volgens penningmeester Carolien Brunink opnieuw zwarte cijfers geschreven.

Voor het seizoen 2020-2021 ligt het wat anders. Door de onzekerheid over onder meer de herstart van het amateurvoetbal wordt er in alle geledingen zeer voorzichtig begroot en wordt er rekening gehouden met mindere inkomsten. Met name staan de inkomsten van de kantine onder druk. De inflatiecorrectie ten opzichte van de contributie is door het bestuur met een half jaar opgeschoven in deze corona-tijd als geste aan de leden en wordt nu in februari 2021 toegepast.

Er werd door voorman Edward Olthof stilgestaan bij de jubilarissen van de Vroomshoopse Boys. Harm de Lange en Hans Nieboer waren onlangs 60 jaar lid van de vereniging en ontvingen thuis naast de bloemen een mooie jubileumschaal. Er waren nog meer trouwe leden, die in het zonnetje werden gezet. Dat waren Erik Netters (50 jaar lid), Ab Hilberink, Roelf Kottier, Piet Drenthen ( 40 jaar lid) en Jack Spijk (25 jaar lid). Zij werden thuis verrast op bloemen en een attentie.

De door het bestuur voorgedragen kandidaten voor bestuursfuncties waren door het uitstel van de eerder geplande fysieke jaarvergadering onlangs al in hun functies begonnen. Voor Algemene Zaken is dat Annelies Timmer. Bart-Jan Staman is de nieuwe jeugdvoorzitter en zijn voorganger Sabine Elferink is benoemd tot bestuurslid Bouwzaken. Margreeth-Spang werd herbenoemd als bestuurslid PR. Afscheid werd genomen van Fenny Bernhardt, die jarenlang bestuurslid algemene zaken is geweest.

Harm Nieboer, Tony Kleinjan, Jan Cees Kaas en Harry Lantink van de Onderzoekscommissie Nieuwbouw gaven daarna een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe clubgebouw van Vroomshoopse Boys. Er werd een uitgebreide toelichting gegeven over de vorderingen en hoe de zaken er op dit moment bouwkundig en financieel voorstaan. Een mogelijke privatisering kwam ook aan de orde, naast twee overgebleven opties voor locaties van nieuwbouw op De Bosrand.

Dat is nieuwbouw boven op de tribune langs het hoofdveld of nieuwbouw op de plaats van de huidige kantine. Er werd een investeringsbegroting getoond, met zo nauwkeurig mogelijk cijfers over financieringsmogelijkheden. Duidelijk werd dat erop dit moment een sluitpost van anderhalve ton is, dat de club zelf moet opbrengen. Daarvoor zijn al veel acties bedacht en gepland.

Foto’s: Erwin Heuver

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer