Hoofd Jeugd Opleidingen Marc Meier: “Baas zijn over de bal staat bij onze trainingen van O8 t/m O10 centraal”

Een bericht van zomer 2019: “DOS’37 zal vanaf volgend seizoen ‘Gelijke Kansen’ aanbieden aan jeugdspelers tot en met de JO10”. Hoe staat het nu Marc Meier, Hoofd Jeugd Opleiding?

Sinds 2019 bieden we inderdaad aan de jeugdspelers tot en met O10 ‘Gelijke Kansen’ aan. We zijn daar als team zeer tevreden over en zijn verheugd dat we straks ons derde seizoen ingaan. Meer spelers maken op onze manier kans om in een latere fase terecht te komen bij een geselecteerd team.

We waren als één van de eerste amateurverenigingen en de laatste tijd zie je het steeds vaker gebeuren dat er bij de jongste jeugd weinig onderscheid wordt gemaakt in kwaliteit. We hebben het goed staan, met een enthousiaste- kader en een grote groep trainers. Dat zie je ook terug aan de vele aanmeldingen van de laatste jaren. Dat is wel iets om met elkaar trots op te zijn.

Kun je in het kort uitleggen wat deze “slogan” betekent?

Sinds 2019 selecteren we niet meer op kwaliteit, maar leiden we alle jeugdspelers van O8 tot en met de O10 zo breed mogelijk op. Hierbij krijgen jeugdspelers evenveel trainingsmogelijkheden, trainen ze samen en krijgen ze dezelfde trainingen aangeboden. En niet geheel onbelangrijk; de jeugdspelers krijgen van alle trainers oefenstof aangeboden.

In het verleden werden de beste trainers op de selectie-elftallen gezet en kregen ze de beste trainingen. Dan sluit je in principe al een grote groep spelers uit, terwijl er in de toekomst nog zoveel dingen kunnen gebeuren op gebied van (fysieke en mentale) ontwikkeling. Je kan simpelweg gewoon lastig inschatten hoever iemand gaat schoppen als ze nog jong zijn. Het gaat uiteindelijk bij de jonge spelers om plezier en als ik kijk naar de afgelopen twee jaren, doet het mij heel erg deugd dat alle jeugdspelers zo leuk met elkaar omgaan en vrienden zijn, zowel binnen als buiten het veld.

Hoe selecteren jullie jeugdspelers in een team?

We selecteren zoals gezegd niet op kwaliteit, maar op basis van een gelijke verdeling van leeftijd. Elk team bevat ‘vroege’ (geboren in de eerste twee kwartalen) en ‘late’ (geboren in de laatste kwartalen) voetballers uit een leeftijdscategorie. Wij zijn van mening dat dit de meest eerlijke manier is om de spelers in te delen. Dus de oudste gaat naar O8-1, een na oudste naar O8-2 etc. Daar krijgen we trouwens ook nooit vragen over, omdat dit vanaf de invoering van het project duidelijk is gecommuniceerd. Zoals gezegd zullen we vanaf de O11 gaan selecteren.

Waar focussen jullie op tijdens de trainingen?

Baas zijn over de bal staat bij onze trainingen van O8 t/m O10 centraal. Dit betekent dat we tijdens de trainingen veelal techniekvormen en aanvalsvormen (1vs1, 2v2,3vs2) spelen. Maar ook wordt er veel aandacht besteedt aan verschillende loopvormen en pass- en trap oefeningen, om de jeugdspelers in drie jaar een dusdanige basis aan te leren waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoe reageerden de ouders en jonge spelers?

In het begin hebben we met een werkgroep (samen met John Zwier en Martin Vos) intensief gezeten om dit zo goed mogelijk te implementeren binnen de vereniging. Een grote groep die was hierover positief, maar we wisten natuurlijk ook dat een aantal ouders/betrokkenen er sceptisch over zouden zijn en dat is helemaal niet erg.

In het eerste jaar hebben we onder meer een ouderbijeenkomst georganiseerd en na een half jaar een enquête eruit gedaan om ook de mening van de ouders hierin te horen. Tijdens de enquêteresultaten kwam al duidelijk naar voren dat de meeste ouders achter ons beleid stonden, waarin de aandacht voor elke individu centraal staat. In de loop van de eerste maanden hoorde je steeds meer positieve geluiden.

En hoe zijn nu de reacties?

We gaan aankomend seizoen het derde jaar in kijken zeer tevreden naar de afgelopen twee jaar. We hebben een geweldige groep aan trainers die drie dagen in de week klaar staan om de jeugdspelers beter te maken en ze hebben allemaal plezier. Elke individu ontwikkelt zich op zijn/haar niveau. Het beleid hierin is ook voor iedereen helder. Dat komt ook door het transparant communiceren richting de ouders, waar jeugdvoorzitter John Zwier geweldig werk in verzet.

Wat gebeurt er wanneer een speler toch liever hoger op wil en om de punten wil spelen?

In principe voetbalt elke jeugdspeler in zijn/haar leeftijdsgroep. Natuurlijk gebeurt het wel eens dat een jeugdspeler het niveau van zijn leeftijdsgroep is ontstegen. Dan kan het zijn dat we hem/haar naar een hogere leeftijdsgroep plaatsen, zodat hij/zij zich ook verder kan blijven ontwikkelen en meer weerstand krijgt.

Hoe zijn jullie om gegaan met de corona-situatie waarin de jeugd geen wedstrijden konden spelen?

Dat was natuurlijk erg jammer, want je zit op voetbal om wedstrijden te spelen. Toch hebben we voor de jeugd het gehele jaar verschillende activiteiten kunnen organiseren. Denk hierbij aan de voetbalschool, onderlinge toernooien- en wedstrijden en hebben we ook verschillende voetbaldagen georganiseerd. Dit mede dankzij de inbreng van al onze trainers die week in, week uit klaar stonden voor de jeugdspelers. Daar kunnen we wel ontzettend trots op zijn met elkaar.

Heeft de corona-situatie ook gezorgd voor wat afmeldingen bij DOS’37?

We hebben het afgelopen jaar een flinke toename gekregen in de aantal leden, vooral in de onderbouw. Het afgelopen jaar kwamen er elke week wel een aantal leden bij en zaten we op een gegeven moment rond de 40 mini’s. Dat hebben we jaren niet gehad. Wat dat betreft heeft het ‘corona-seizoen’ helemaal niet heel slecht uitgepakt voor DOS’37.

Wat gaat er op korte termijn nog gebeuren?

De afgelopen periode zijn we ook onder meer bezig geweest met een talentenpoule. Dit zijn jeugdspelers vanaf O15 die de potentie hebben om straks de stap te maken richting het eerste elftal. Samen met de TC en de toegevoegde werkgroep willen we de desbetreffende spelers bewust te laten worden wat ervoor nodig is (zowel voetballend als mentaal) om straks in het eerste elftal te spelen.

Er zit genoeg talent in onze jeugdopleiding en met de begeleiding ervan kunnen we die extra stappen zetten. We hebben vlak voor de zomer de plannen gepresenteerd aan de jeugdspelers en zullen vanaf het nieuwe seizoen hiermee aan de slag gaan.

Hoelang ben je al Hoofd Jeugd Opleidingen bij DOS’37?

Ik ga na de zomer mijn derde seizoen in. Voorheen was ik altijd jeugdtrainer bij DOS’37 en heb ik voornamelijk de selectie-elftallen uit de onderbouw onder mijn hoede gehad.

Hoeveel jeugdteams telt DOS’37 op dit moment?

25 jeugdteams

En senioren?

We krijgen aankomend seizoen weer een senioren-elftal erbij, dus dan zitten we op 11 teams. Harstikke mooi voor de club, waar de derde helft ook erg belangrijk is.

Kun je ook iets over jezelf vertellen wat je in het dagelijks leven doet?

In het dagelijks leven werk ik bij Soccer Camps United. Wij organiseren voetbalevents voor Betaalde Voetbal Organisaties in de leeftijdscategorie 6 – 15 jaar. We hebben momenteel een samenwerking met ruim 15 BVO’s over het gehele land. Ook erg leuk om te doen.

DOS’37 bestaat in 2022 85 jaar. Wordt er al nagedacht over een (klein) feest?

Haha, dat gaat zeker gebeuren. Bij DOS”37 staat gezelligheid in een hoog vaandel en ik weet zeker dat er weer een mooi feestje wordt georganiseerd.

Heb je persoonlijk, maar ook namens DOS’37 nog een ultieme wens?

De afgelopen tijd is wel weer gebleken dat gezondheid het allerbelangrijkste is in het leven. Laten we hopen dat we na de zomer weer wekelijks op de zaterdag een wedstrijdje kunnen voetballen. Dat blijft natuurlijk het mooiste.

Foto’s: DOS’37/Jeroen Tempert/Bert Aman

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer