Wim Ooitink nieuwe voorzitter CVV Sparta Enschede

Afgelopen woensdag 8 september vond de algemene leden vergadering (ALV) van CVV Sparta Enschede plaats. Na een periode van twee jaar was het weer mogelijk om deze vergadering fysiek te beleggen, een gelegenheid waar een 50-tal leden van Sparta gebruik van maakten.

Het bestuur gaf verslag van o.a. de financiële resultaten over de afgelopen seizoenen. “Het effect van de coronapandemie is uiteraard merkbaar in onze vereniging, maar zeer vermeldenswaardig is het feit dat Sparta, ondanks de pandemie, in haar ledenaantal blijft groeien. In het nieuwe seizoen kunnen liefst 61 teams worden ingeschreven, een stijging van 7 teams ten opzichte van afgelopen jaar! Deze groei is zeer positief, maar drukt uiteraard een steeds zwaarder stempel op de inzet van onze vrijwilligers”.

In de week voor de ALV werd het bestuur verblijd met de kandidaatstelling door Wim Ooitink als nieuwe voorzitter van Sparta. Met volledige instemming van de vergadering werd Wim Ooitink benoemd als nieuwe voorzitter van Sparta. Hij zal met name de representatieve aspecten voor zijn rekening gaan nemen, maar gaat zich ook bezighouden met het werven van nieuwe vrijwilligers. Nadat hij eerder voorzitter ad interim is geweest pakt hij het stokje nu definitief op en mag Sparta zich weer gelukkig prijzen met een vaste voorzitter.

 

Paul Wibier en Renske van der Lippe namen na vele jaren trouwe dienst afscheid als bestuurslid. Zij werden terecht gehuldigd voor hun inzet. Frank Bakker werd benoemd als secretaris en Michel Bakker treedt toe tot het bestuur en gaat zich met name richten op de PR-zaken.

Foto: CVV Sparta-Enschede

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer