Vroomshoopse Boys gaat nieuw clubhuis op De Bosrand bouwen

Meer dan 70 leden van Vroomshoopse Boys waren op woensdagavond 29 september afgekomen op de speciale vergadering met de besluitvorming over het nieuwe clubhuis. De huidige kantine ’t Flierhuus op het sportcomplex De Bosrand is na meer dan 45 jaar afgeschreven en aan vervanging toe. Renovatie is door de bouwkundige staat van het gebouw niet meer mogelijk, zo lichtte voorzitter Harm Nieboer van de onderzoekscommissie nieuwbouw clubhuis toe. 

Foto: Voorzitter Edward Olthof licht de plannen toe (Jeannet Dogger)

Zijn medecommissieleden Harry Lantink, Jan Cees Kaas en Tony Kleinjan gaven de leden inzicht in de organisatorische  aanpak, exploitatie, financiering en bouwkundige aspecten van de nieuwbouw. De onderzoekscommissie heeft de afgelopen drie jaar bepaald niet stilgezeten en heeft twee concrete opties uitgewerkt. Dat betreft nieuwbouw op de locatie van de huidige kantine of nieuwbouw op de plaats van de huidige hoofdtribune. Beide zijn haalbaar, mits er voldoende financiële middelen gegenereerd worden.

Impressie (Eigen beheer Vroomshoopse Boys)

Daartoe zijn inmiddels de nodige stappen ondernomen. Het bestuur van Vroomshoopse Boys in gesprek met de gemeente Twenterand over privatisering van de kleedkamers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een landelijke subsidieregeling. Er wordt tevens een beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en actiebereidheid van de leden van de Boys. In het verleden is meermalen gebleken dat dat bij de Vroomshoopse voetbalvereniging met momenteel meer dan 800 leden dat in goede handen is.

Samen met een af te sluiten geldlening moeten de kosten van ruim een miljoen Euro afgedekt kunnen worden. Voorzitter Edward Olthof bedankte de onderzoekscommissie voor haar noeste en gedegen arbeid. Dat werd onderstreept met een warm en dankbaar applaus van de leden. De voorman van Vroomshoopse Boys hield zijn leden voor dat het bestuur van Vroomshoopse Boys opteert voor optie A: realisatie op een nieuw clubhuis op een nieuwe hoofdtribune aan de westzijde van het hoofdveld.

Impressie (Eigen beheer Vroomshoopse Boys)

De kosten met de andere optie zijn nagenoeg gelijk. Daarnaast kan de huidige kantine blijven functioneren tot het moment van de opening van het nieuwe onderkomen. Ook wordt er meer parkeerruimte gecreëerd en kan er een nieuwe in- en uitgang aan de zuidzijde van de parkeerplaats gerealiseerd worden. Voorzitter Olthof benoemde daarbij de uitstraling van het nieuwe clubhuis en de kansen voor meer ruimte, duurzaamheid en het gegeven dat zo’n eigentijds clubhuis weer veertig jaar mee kan.

Vervolgens werd er aan de leden de vraag voorgelegd welke optie voor nieuwbouw hun voorkeur had. Daarop werd door de leden unaniem besloten om voor de nieuwbouw op een nieuwe tribune te gaan. Voorzitter Olthof dankte voor het geschonken vertrouwen en sprak van een historisch besluit.

Impressie (Eigen beheer Vroomshoopse Boys)

De volgende stap is nu dat er een speciale bouwcommissie en tevens een accommodatiecommissie worden gevormd om de nieuwbouw en ook verdere bouwkundige zaken in goede banen te leiden. De nodige acties, waarbij een en grote veiling, staan al op stapel. Vroomshoopse Boys kan nu letterlijk verder bouwen aan haar toekomst op De Bosrand en de realisatie van het nieuwe clubhuis komt nu echt dichterbij.

Impressie (Eigen beheer Vroomshoopse Boys)
Newsoutside Sportverlichting PBSoccer