Algemene Ledenvergadering v.v. Den Ham: Moment van stilte, waardering en vele jubilarissen

Op de Algemene Ledenvergadering van de v.v. Den Ham kon voorzitter Dennis Bosch ruim 90 personen verwelkomen in het clubhuis.

Na de opening werd eerst stilgestaan bij het overlijden in het afgelopen seizoen van Wim Samsen en Riette Bosch, middels een moment stilte.

Waardering

Voorzitter Bosch was blij dat deze vergadering weer gewoon normaal kon worden gehouden, in tegenstelling tot de vorige die digitaal was georganiseerd. Na goedkeuring van de notulen kwamen de financiële cijfers aan de orde. Penningmeester Jeroen Bosch kon, ondanks de zware corona perikelen toch melding maken van een gering positief saldo bij zowel de stichting De Rohorst, als bij de vereniging zelf. De diverse steunmaatregelen van zowel de landelijke als de gemeentelijk overheid waren daar debet aan. Ook de KNVB gaf steun, gevoegd bij het feit dat de trouwe leden ook hun club niet lieten vallen. Het bestuur was zeer content met de ontvangen steun sprak daarvoor haar waardering uit. Bij de bestuursverkiezing werden de heren Martijn Binnenmars, Jeroen Bosch en Jan Bosch herkozen.

Diverse activiteiten

Voorzitter Dennis Bosch gaf een korte terugblik op de afgelopen periode en wees op onder meer de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld, met een infill van kurk en olijfboom pitten, passend in de duurzame initiatieven van de club. Ook gaf hij een inkijk in de komende periode waarin de Hammer club haar 75-jarig jubileum glans zal bijzetten. Hij noemde hierbij de zeer fraai uitgevoerde jubileumgids, maar ook de voetbalplaatjes actie van de lokale Jumbo supermarkt. Diverse activiteiten worden er de komende maanden georganiseerd met als klap op de vuurpijl een feestweek in juni 2022.

Jubilarissen

Bij de jubilarissen kwamen maar liefst 38 personen in aanmerking voor een onderscheiding. Dit kwam mede door het feit dat tijdens de vorige digitale ledenvergadering, uitreiking van de huldeblijken niet mogelijk was. 18 personen waren 25 jaar lid van de club. 8 personen waren 40 jaar lang lid. De leden Gerrit Nijzink, Jan Kleinnijenhuis, Allard Hemmink, Dick Kleinnijenhuis, Jan Bosch, Joop Kleinnijenhuis, Jan Broekate, Gerhard Koppelman en Henk Vliek kregen het gebruikelijke horloge met inscriptie wegens 50 jaar lidmaatschap. Als laatste kregen Gerrit Veldhuis, Geert Heikens en Henk van de Centra, hun huldeblijk wegens maar liefst 60 jaar lidmaatschap.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer