Dennis Lentelink benoemd tot Lid van Verdienste in JAV NKC ’51

Op maandag 29 augustus werd de 71e Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van NKC ’51 gehouden. Hierin werd afscheidnemend penningmeester Dennis Lentelink benoemd tot Lid van Verdienste voor al het werk wat hij in de afgelopen jaren voor de korfbalvereniging heeft gedaan.

Dennis is in 2009 als ouder lid geworden van de Jeugdcommissie en is daarna steeds meer taken gaan oppakken. Zo heeft hij sinds 2013 9 jaar in het bestuur gezeten, waarvan het eerste jaar als secretaris en de daaropvolgende jaren als penningmeester. Ook heeft hij veel tijd gestoken in de Commissie Sponsoring en is hij betrokken geweest bij tijdelijke projecten als de verbouwing van de kantine, de realisatie van het beachveld en het organiseren van toernooien. Het voorstel van het bestuur om Dennis als Lid van Verdienste te benoemen werd dan ook met groot applaus goedgekeurd door de vergadering. Als opvolger in het bestuur werd Lotte Pos benoemd als nieuwe penningmeester. Verder blijft het bestuur intact, al is er nog steeds de wens voor een extra bestuurslid.

De jaarlijks uitgereikte ‘Steunpilaar’ was dit jaar voor de leden van ‘Picobello B.V.’ Deze groep handige vrijwilligers heeft de afgelopen 3 jaar veel tijd gestopt in de prachtige decorstukken, aankleding en sfeer rondom de Amsterdamse avond die afgelopen juni na twee jaar uitstel dan eindelijk plaats kon vinden. Het bestuur wil door het uitreiken van de Steunpilaar haar waardering hiervoor laten blijken.

Tijdens de jaarvergadering werden verder jubilarissen in het zonnetje gezet. Klaartje Hofstede (50 jaar), Manfred Hofstede (40 jaar), Aloys van Deenen, Thomas Heuver, Liesbeth Mengerink, Jan Willem Ulkeman en Coen Bessembinder (allen 25 jaar) werden (voor zover aanwezig) gehuldigd voor hun jubileum met een speldje en een bos bloemen.

Op de agenda stond ook een geplande statutenwijziging om deze (na de laatste wijziging in 1995) te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en de hedendaagse praktijk. Omdat voor zo’n wijziging niet de benodigde 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig waren, wordt hier op 19 september een extra Bijzonder Algemene Vergadering uitgeschreven. Daar wordt verder ook een plan voor een uitbreiding van het kledingfonds gepresenteerd en in stemming gebracht.

Tot slot werden alle leden die afscheid namen van een commissie/werkgroep bedankt voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen. De commissies kunnen meteen in hun nieuwe samenstellingen aan de slag, want op zaterdag 10 september gaat het nieuwe korfbalseizoen van start.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer