TV De Acehof in Tubbergen financieel gezond en groeit qua ledenaantal

Vorige week vond de algemene ledenvergadering plaats bij TV De Acehof. Deze bloeiende vereniging heeft in coronatijd een groei van het aantal leden doorgemaakt. Toch staat de club voor een aantal uitdagingen, namelijk het vervangen van het interieur, de verduurzaming inzake de stijging van de energiekosten en verder in de toekomst de vervanging van de tennisbanen.

De leden waren unaniem voor om het interieur in de kantine te vervangen. Dit gaat op korte termijn ook gebeuren. Vanaf 1 oktober zal de energieleverancier de variabele tarieven verder verhoging. Er wort gekeken naar verduurzaming. Vanuit de overheid kan hier kosteloos een beroep doen op een adviestraject. Verder heeft ook een lid van TV De Acehof aangeboden om vanuit zijn expertise te kijken naar de verduurzaming.

Verder zullen binnen 10 jaar de tennisbanen moeten worden vervangen. Penningmeester Raymond Oelering heeft een liquiditeitsprognose tot en met 2032 opgesteld en daaruit blijkt dat de tennisclub er financieel goed voor staat en dat de vervanging van deze tennisbanen op termijn financieel haalbaar moet zijn. Volgend jaar bestaat TV De Acehof 50 jaar. Daarbij worden diverse activiteiten georganiseerd waar later meer informatie over volgt. De tennisbanen zijn ook te huur en de diverse pakketten daaromtrent zijn op de website www.acehof.nl/verhuur te vinden.

Foto: Maarten Rijsman

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer