ALV bij TVC ’28

Op maandag 7 november werd in de kantine van TVC ’28 de Algemene Ledenvergadering van TVC georganiseerd, alwaar voorzitter Henk Wessels rond 19.30 uur de ALV opende en de leden welkom heette.

Evenals in de vorige ALV vroeg Henk Wessels aandacht voor het teruglopende aantal vrijwilligers. Binnen bijna elke commissie binnen TVC staat het water aan de lippen en wordt de last door steeds minder schouders gedragen.

Melden als vrijwilliger

Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de kantine van TVC ’28 steeds minder vaak en minder lang open is. Opnieuw deed Henk Wessels een beroep op de leden en ouders/verzorgers van leden zich aan te melden als vrijwilliger. Met voldoende vrijwilligers kan TVC goed blijven draaien, is ieders inzet behapbaar en blijft sporten voor de leden betaalbaar!

Klein positief resultaat

Een vast onderdeel van de ALV is het vaststellen van het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen en de begroting voor dit seizoen. Bart Geerink (penningmeester) legde de ALV uit dat afgelopen seizoen met een klein positief resultaat kon worden afgesloten.

Begroting voorgelegd

Net als ieder huishouden wordt TVC ’28 ook geconfronteerd met prijsstijgingen. Dit betekent dan ook dat aan de ALV een begroting is voorgelegd met, voor het eerst in twee seizoenen, een contributieverhoging. Voor de junioren zal de contributie met ca. 5% stijgen (nog geen euro per maand extra) en voor de senioren ca. 8% (iets meer dan 1,50 euro per maand extra).

Financiële stukken

Na behandeling van de financiële stukken, en goedkeuring van de kascontrolecommissie, verleende de ALV decharge aan Bart Geerink voor het gevoerde financieel beheer in 2021/2021 en stemde in met de begroting 2022/2023 inclusief contributieverhoging.

Gewaardeerd lid

Henk Wessels mocht ook in deze ALV een gewaardeerd lid in het zonnetje zetten. Dit keer was het de beurt aan Edwin Oosterloo. Hij werd bedankt voor zijn jarenlange inzet voor TVC, waaronder een periode als waarnemend voorzitter – en daarvoor eervol gehuldigd tot lid van verdienste.

Talrijke inspanningen

Daarna lichtte Henk Wessels de wisselingen in het algemeen bestuur toe. Zo is Guus Olde Hampsink wegens gezondheidsredenen teruggetreden uit het algemeen bestuur van TVC ’28. Hem werd veel dank toegezegd voor zijn talrijke inspanningen voor de portefeuille voetbalzaken binnen TVC.

Voetbalzaken junioren

Ook vroeg Henk Wessels de ALV in te stemmen met het herbenoemen van Bart Geerink en benoemen van Roy Alink als leden van het algemeen bestuur. Bart blijf penningmeester binnen het algemeen bestuur en Alink zal, naast spelen voor TVC 2, belast worden met de portefeuille voetbalzaken junioren.

Hybride competitie

Henk Wessels gaf alvast een doorkijkje naar de toekomst, waarin waarschijnlijk een steeds groter deel van het weekend zal worden gebruikt voor voetbal. Naast het huidige 35+ voetbal op de vrijdagavond zal er vanaf het seizoen 2023/2024 door het eerste elftal ook gespeeld worden in een hybride competitie op zaterdag en zondag.

Goed gevoel

Tijdens de ALV werd ook aan de leden meegedeeld dat in goed onderling overleg is besloten het contract met hoofdtrainer Michiel Mensink na vier jaar niet te verlengen. De voorzitter prees Mensink voor zijn inzet in de afgelopen jaren en het algemeen bestuur kijkt met een goed gevoel terug op zijn prestaties met TVC ’28.

Gemoeide investering

Joost Perik (voorzitter stichtingsbestuur) informeerde de ALV over het volledig aardgas-vrij maken van het sportcomplex van TVC. De hiermee gemoeide investering is fors, maar zal door de (structureel) hoge aardgasprijzen binnen een aantal jaren terugverdiend kunnen worden.

De investering wordt overigens financieel mede mogelijk gemaakt door een aanzienlijke bijdrage van de Rabobank. Na de rondvraag sloot Henk Wessels de ALV en kon door de leden nagepraat worden onder het genot van een drankje.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer