NK Judo onder 18 in IISPA Almelo

In het weekend van 25 november organiseert Judo Bond Nederland het NK Judo onder 18 in de IISPA in Almelo. Judovereniging Judo Almelo ondersteunt bij de organisatie van het NK en grijpt deze kans met beiden handen aan om het judo in Almelo zichtbaar te maken.

“De IISPA moet drie dagen lang Judo ademen van breedtesport tot topsport”, vertelt Loes Ritzen, voorzitter van Judo Almelo. “Ze moet dat weekend dreunen op haar grondvesten.”

Clinics organiseren

Het is niet voor het eerst dat Judo Almelo de samenwerking aangaat met Judo Bond Nederland. Vanaf 2018 hebben zij zich verbonden aan de NK onder 18. Sindsdien geven zij de dag voor de start van het toernooi clinics aan het basisonderwijs in de gemeente Almelo. In de jaren 2018 en 2019 waren er ongeveer 800 kinderen die kennismaakten met judo als sport. In de jaren erna was het vanwege de maatregelen omtrent het virus niet mogelijk om clinics te organiseren. “De vereniging heeft het zwaar gehad tijdens deze periode, waarin er niet tot nauwelijks gesport kon worden”, aldus Ritzen. “Dit merken we ook aan onze ledenaantallen. De leden die vertrokken zijn, zijn vooral leden die op wedstrijdniveau erg actief waren.”

Verbredend aanbod

De focus van de vereniging ligt dan nu voornamelijk op de breedtesport. Hier wil Judo Almelo op inzetten. “We hebben nu gezegd dat we ons gaan focussen op onze eigen vereniging”, vervolgt Loes Ritzen. “We moeten een sterk kader neerzetten en nieuwe leden werven”. Tegelijkertijd vindt de vereniging het belangrijk dat zij zich maatschappelijk inzet. Hierbij wil de vereniging investeren in een verbredend aanbod. Met dit in het achterhoofd willen ze op 25 november 2022 nog grootser uitpakken om te investeren in de breedtesport.

Klassen inschrijven

Van 09.00 tot 14.00 uur zullen er op de IISPA verschillende clinics worden gegeven aan de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs in de gemeente Almelo. 500 kinderen kunnen deelnemen aan de clinics. Scholen kunnen hun klassen inschrijven door een e-mail te sturen naar Marnix van Sportbedrijf Almelo (m.schollink@sportbedrijfalmelo.nl). Tegelijkertijd zullen in de Dojo op de Schelfhorst clinics aangeboden worden aan circa 100 leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook hiervoor kunnen scholen een e-mail sturen aan Marnix voor opgave.

Vallen en opstaan

Om 14.30 en 15.30 uur zal op de IISPA ruimte zijn voor BSO’s om met kinderen langs te komen. Op deze tijdstippen zal er een clinic van 45 minuten gegeven worden aan de kinderen. Hierbij wil de vereniging inventariseren of er behoefte is aan het opstarten van kleuterjudo. Mocht hier interesse in zijn, dan zal er een wekelijks aanbod worden gecreëerd voor deze doelgroep. Ook hiervoor geld dat BSO’s zich op kunnen geven bij Marnix. In de Schelfhorst zal op dezelfde momenten de clinic ‘een leven lang vallen en opstaan” worden georganiseerd. Na afloop van de clinic is er de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie/thee de wensen en behoeften omtrent valpreventie kenbaar te maken.

Met deze input vanuit de doelgroep zal er een zeswekelijks programma worden opgesteld. Opgeven voor de clinic valpreventie kan door een email te sturen naar info@judoalmelo.nl of te bellen naar 06-10849001. In de avond zal er een clinic georganiseerd worden voor trainers uit de regio. Marit Kamps zal de clinics begeleiden welke om 19.00 uur start. Ze won het WK junioren in 2021 en behaald een bronzen medaille bij de Grand Slam in Antalya in 2022.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer