Al tien jaar dragen vrijwilligers zorg voor Hammer zwembad De Groene Jager

Het Hammer zwembad De Groene Jager was dit jaar voor het tiende jaar geopend als geprivatiseerd bad. Waar elders in de gemeente Twenterand en in de rest van de provincie vaak de overheid als eigenaar zorg draagt voor de zwembaden, is het Hammer bad hét voorbeeld van een geprivatiseerde instelling, waar heel de Hammer bevolking trots is.

Op de jaarlijkse barbecue voor de vele vrijwilligers en sponsoren van het bad mocht de trotse voorzitter Henry de Lange de aanwezigen welkom heten. Hij noemde daarbij de diverse projecten die er de afgelopen tijd weer waren gerealiseerd bij de Groene Jager, zoals de nieuwe overkapping, die zorgt voor een aangename omgeving, met name voor de ouders aan de rand van het kleuterbad, inmiddels getooid met zonnepanelen. Daarnaast, de zonnecollectoren, het afsluitbare bad, allemaal om zoveel mogelijk energie te besparen en daarmee de kosten te drukken. Daarnaast wordt het bad gerund door de eigen Hammer bevolking met als  resultaat dat de entreeprijzen bij de Groene Jager gemiddeld genomen ruim tien procent lager liggen dan de naburige gemeentelijke baden.

Het Hammer bad, in de vorige eeuw door onze ouders met de hand gegraven, vervult zodoende een verbindend faktor binnen de Hammer gemeenschap. Daar verlenen de diverse sponsoren dan ook graag hun medewerking aan. Het haringgilde Twenterand bood middels Auke Koops van ’t Jagt alle vrijwilligers een fraaie drinkfles aan met het logo van het zwembad. Namens het H.O.C. mocht voorzitter Johan Oordt een cheque overhandigen van maar liefst 1000 euro aan voorzitter de Lange als waardering van de Hammer Ondernemers voor het vele goede werk wat er gebeurd op het zwembad.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer