Jubilarissen en andere leden in het zonnetje gezet bij JAV NKC ’51

Op maandag 4 september werd de 72e Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van korfbalvereniging NKC ’51 gehouden. Hierin werd Jeroen Heuvelink benoemd tot lid van verdienste voor zijn jarenlange inzet voor NKC ’51, onder meer rondom de succesvolle jeu-de-boules-ochtenden vanuit het project Actief Betrokken Club en veel onderhoudswerk in en om de kantine.

Bij de bestuursbenoeming werd Sabine van den Born benoemd tot bestuurslid, zij neemt de plek over van aftredend bestuurslid Jolijn ten Have. Verder blijft het bestuur intact, al is er nog steeds de wens voor een extra bestuurslid. Ook werd er afscheid genomen van diverse commissieleden en functionarissen, en werden er nieuwe mensen benoemd in verschillende functies. Er werden 2 nieuwe commissies benoemd: de ledenwerfcommissie en de beachcommissie. De ledenwerving viel eerder onder de jeugdcommissie, maar nu dit steeds belangrijker wordt voor de vereniging wordt hier een aparte commissie van gemaakt. De beachcommissie was al een paar maanden aan het opstarten en wordt verantwoordelijk voor alle zaken rondom de twee recent aangelegde beachvelden. De meeste commissies zijn voldoende gevuld, maar de commissie sponsoring en de onderhoudscommissie zijn momenteel onderbezet en hebben zeker nog extra mensen nodig.

Tijdens de jaarvergadering werden ook een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet, Joke Zieleman werd gehuldigd voor haar 60-jarig lidmaatschap en Angela Klompjan is 40 jaar lid. Daarnaast kregen Stefan Wennemers en Jolijn ten Have het speldje behorende bij een 25-jarig lidmaatschap. Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn, de volgende leden ontvangen hun speldje op een later moment: Wim en Jannie Rollingswier (beide 60 jaar), Ard Abbink (40 jaar), Lidia Vleugels, Anouk Schooten en Jasper Huisman (allen 25 jaar).

De jaarlijks uitgereikte ‘Steunpilaar’ ging dit jaar naar Rob Heuver, die al jarenlang actief is als scheidsrechter binnen en buiten de verenging. Vaak fluit hij meerdere wedstrijden op een dag, wat soms zelfs ten koste gaat van zijn eigen wedstrijd. Mede dankzij de inzet van Rob hebben we dit jaar voldaan aan de rompregeling arbitrage, waardoor we een boete of puntenaftrek kunnen vermijden. Het bestuur wil door het uitreiken van de Steunpilaar haar waardering hiervoor laten blijken.

Komende zaterdag start het nieuwe korfbalseizoen, waarin de vereniging in de Hoofdklasse zal uitkomen.

 

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer