MVV 29 financieel gezond en sportief gezien op prima niveau

Op een druk bezochte nieuwjaarsreceptie van MVV’29 wenste de voorzitter van MVV’29, Walter Busscher, iedereen allereerst een voorspoedig, gezond en sportief 2018 toe. Begonnen werd daarna met een moment van stilte in verband met het overlijden van 2 markante leden van M.V.V.’29 nl. Harry Hofste op 29 december jl. en eerder afgelopen jaar op 14 maart Ben ten Hove.

Financieel was 2017 voor MVV’29 een goed jaar. Dankzij de vele sponsors en de aangepaste contributie blijven we in de zwarte cijfers. Het is echter van belang om de kosten goed te bewaken opdat we een gezonde club blijven om onze ambities te kunnen realiseren. Verwachte kosten op korte termijn zijn wellicht aanpassing van het kunstgras op het pupillenveld.

De vervanging van de veldverlichting naar ledverlichting is even op de lange baan omdat het niet helder is of de kosten tegen de baten opwegen. Inmiddels is bekend dat de overheid per 01 januari 2019 de btw met betrekking tot stichtingen en verenigingen gaat aanpassen. Er komt een overgangsregeling voor bestaande situaties zoals bij ons. Hoe die eruit gaat zien is niet bekend.

Ook in het afgelopen jaar waren er weer een aantal goed geslaagde activiteiten met als doel inkomsten te genereren voor onze club voor de accommodatie cq. de jeugd etc. Denk hierbij aan:  speelgoedbeurs (opbrengst gebruikt in samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland voor kadootjes voor de vluchtelingkinderen woonachtig in de gemeente Tubbergen), bakleverworstactie, stamppot cq. wandel/mountainbike dag en de bingoavond. Daarnaast een aantal leuke activiteiten zoals het bedrijvenvoetbaltoernooi, de jaarlijkse voetbaldag, voetje volleytoernooi, de vrijwilligersavond, een darttoernooi en een FIFA toernooi.

Tevens was er dit jaar een zeer geslaagd sportcafé met Wim Kieft (foto r.) in de hoofdrol. Een andere activiteit was de gemeentelijke voetbalkennisquiz.  Wederom prima geregeld. Iedereen die aan deze activiteiten heeft mee geholpen wordt hiervoor hartelijk bedankt. Ook werden er weer tal van jubilarissen gehuldigd:

60 jaar : A. Lowik en Corrie Spoor; 50 jaar : Eddy Golbach, Theo Horstman, Marcel Leus, Hennie Lohuis, Johan Vloedbeld, Bertus Voshaar en Ben Wesselink; 40 jaar : Herbert Busscher, Marco Busscher, Gerrit Geerink, Vincent Klaassen, Ben Lentferink, Rudie Lescher, Bert Lesscher, Richard Masselink,Gerrit van Veldhuizen en Hans Wesselink en 25 jaar : Rik Kienhuis, Gerard Grobben, Ben Kampkuiper, Thijs Kampkuiper,Cor Boomars, Jordi Booijink, Christiaan Lentferink, Niek Leus en Rob Kienhuis.

Newsoutside Sportverlichting PBSoccer